Shadow

Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa

Przez trzy dni, od piątku, 21 do niedzieli, 23 września w pierwszej stolicy Polski, w mieście św. Wojciecha odbywał się XI Zjazd Gnieźnieński pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. – Obecne spotkanie odbywa się w wyjątkowym czasie, kiedy świętujemy stulecie odrodzenia wolnej, niepodległej, suwerennej Polski, jej powrotu na mapę Europy i świata po ponad 123 latach zaborów. Najwybitniejszych mężów stanu, twórców i przywódców II Rzeczypospolitej dzieliło bardzo wiele. Jednak w momentach decydujących o być albo nie być naszej Ojczyzny potrafili wznieść się ponad własne poglądy, poświęcić osobiste ambicje i działać razem dla wspólnego dobra, dla dobra naszej Ojczyzny – mówił m.in. obecny na Zjeździe Andrzej Duda, prezydent RP. W Zjeździe udział wzięło tysiąc osób z 15 krajów i 10 Kościołów chrześcijańskich.
**Zjazd rozpoczął się modlitwą ekumeniczną, którą odprawili kapelani trzech tradycji chrześcijańskich: ks. Michał Makula, kapelan ewangelicki, ks. Paweł Minajew, kapelan prawosławny i ks. Marek Pieńkowski OP, kapelan katolicki. Po modlitwie wszystkich uczestników zjazdu powitała Marta Titaniec, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, która powiedziała, że chcą przez trzy dni słuchać, rozmawiać, dzielić się swoimi doświadczeniami, poznawać się, budować wspólnotę, której dzisiaj w Polsce wszyscy potrzebujemy. Następnie słowo wstępne skierował bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, który m.in. mówił, że wolność musi być powiązana z odpowiedzialnością, by umieć z niej we właściwy sposób korzystać i by korzystając ze swej własnej wolności dawać przestrzeń dla wolności innych. Oficjalnie zjazd otworzył ks. abp Wojciech Polak, który podkreślił, że Europę tworzą dziś wolne i niepodległe narody. – Chrześcijanie od początku nosili w sobie przekonanie, że to co dają światu jest prawdziwą wolnością. Ich przesłanie zawsze budziło ogromną nadzieję na przyszłość. Źródłem chrześcijańskiej nadziei nie była jednak nowa ideologia czy nowa filozofia, ale konkretne doświadczenie, wydarzenie, spotkanie z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym nowy cel, sens i ukierunkowanie… Europę tworzą dziś ludzie wolni, tworzą wolne i niepodległe narody, ale nade wszystko wolni ludzie. A przez to naprawdę zdolni do kolejnego otwarcia na siebie nawzajem i współpracy, zdolni do solidarności i do pomocy, zwłaszcza tym, którzy dziś tej pomocy tak bardzo tutaj, w Europie, ludzie zdolni do współdziałania z innymi, zdolni do pokonywania swoich własnych ograniczeń, partykularnych egoizmów czy interesów. Europa ludzi wolnych jest Europą ludzi zdolnych do przekraczania dzielących ich barier – zaznaczył prymas W. Polak. Przesłanie do uczestników Zjazdu skierował Andrzej Duda, prezydent RP, który życzył uczestnikom wielu owocnych, inspirujących spotkań i rozmów podczas Zjazdu. – Uważam, że szczególnie w tym jubileuszowym czasie powinniśmy częściej wracać do tych wzorców postaw i zbiorowych przeżyć, które umacniają wewnętrzne więzi i jedność naszej wspólnoty takich jak wciąż żywe w naszej pamięci doświadczenie wielkiego ruchu „Solidarności”. Jesteśmy wolnym narodem, żyjemy we własnym, suwerennym państwie. Tylko od nas zależy, czy będziemy tworzyć wspólnotę zjednoczoną wokół podstawowych idei, zasad i wartości. Jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym i podstawowymi wartościami ładu zbiorowego są dla nas wolność słowa i wolność zrzeszania się, z obu szeroko na co dzień korzystamy jako z obywatelskich swobód właściwych demokracji. Ale pluralizm i wolność słowa nie muszą i nie powinny prowadzić do trwałych podziałów społecznych, czy wręcz wzajemnej wrogości. Gniezno to jedno ze źródeł, z których wypływa cała nasza historia ojczysta. Być może to tutaj, tego zapewne nigdy nie będziemy wiedzieć, książę Mieszko przyjął chrzest. Z pewnością zaś miał tu jedną ze swoich głównych stolic. Tu, w Gnieźnie, widać, jak chrześcijaństwo nas, Polaków, zawsze inspiruje. Owocem tej inspiracji są także debaty prowadzone podczas kolejnych Zjazdów i tego Zjazdu. Bo wiara to dla nas, Polaków, dziedzictwo żywe, ważne, aktualne i dyskutowane – powiedział prezydent A. Duda. Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się ekumeniczną drogą wolności pod hasłem „Chrystus wyzwoli nas ku wolności“, która rozpoczęła się na Rynku, a zakończyła w katedrze, a homilię wygłosił ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Wszyscy uczestnicy nabożeństwa otrzymali Biblię Ekumeniczną. Drugi dzień Zjazdu minął uczestnikom na dyskusjach panelowych i wykładach, które prowadziło 40 prelegentów m.in. prof. Hanna Suchocka, prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Nowak, prof. Waldemar Łazuga, prof. Paweł Śpiewak, ks. prof. Alfred M. Wierzbicki, dr Paweł Kowal, ks. dr Manfred Deselaers, ks. dr hab. Waldemar Cisło, ks. bp dr Krzysztof Zadarko, dr hab. Marek Rymsza, minister Konrad Szymański i Marek Jurek oraz 22 warsztatach, które prowadziło 27 trenerów. Sobota zakończyła się koncertem Stanisław Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszki w auli I LO. Trzydniowy Zjazd zakończył się w niedzielę mszą św. w katedrze, którą sprawował ks. abp W. Polak, a homilię wygłosił kard. Peter Turkson. Na zakończenie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego uczestnicy przygotowali specjalne przesłanie, jako podsumowanie trzydniowych wydarzeń.
BEATA KRZYŚKA