Shadow

Europoseł K. Łybacka z wizytą w Gnieźnie


W czwartek, 20 lipca europoseł Krystyna Łybacka, której biuro poselskie znajduje się także w Gnieźnie na konferencji prasowej podsumowała pierwsze półrocze tego roku swojej poselskiejaktywności oraz wzięła udział w spotkaniu z członkami Miejskiej Rady Seniorów w Stowarzyszeniu „Promyk” i uczestnikami półkolonii na jednym z boisk Orlik.
**Łącznie w pierwszym półroczu 2017 roku w inicjatywach realizowanych bezpośrednio przez Krystynę Łybacką, posłankę do Parlamentu Europejskiego oraz biuro poselskie w Gnieźnie wzięły udział 1103 osoby, a w projektach wspieranych przez europosłankę ponad 4,5 tysiąca osób. Europoseł Krystyna Łybacka za pomoc przy realizacji tak wielu inicjatyw podziękowała asystentowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu, który kieruje biurem poselskim w Gnieźnie. O szczegółach działalności powiedział Tadeusz Tomaszewski, który zaznaczył, że Krystyna Łybacka prowadzi wiele projektów dla seniorów, m.in. warsztaty komputerowe, z których w Turku, Kole, Wrześni i Gnieźnie skorzystało 108 osób. Ponadto organizowano szkolenia dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych dotyczące funduszy krajowych i europejskich dla sektora pozarządowego w Trzemesznie, Wrześni i Kole, z których skorzystało 125 osób i szkolenia dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, z których skorzystały 52 osoby. Tadeusz Tomaszewski przekazał także, że do biura zgłaszali się mieszkańcy z różnego rodzaju interwencjami. Pomocy udzielono 69 osobom, interwencje dotyczyły m.in. spraw do władz samorządowych, podmiotów gospodarczych, ZUS, spraw komorniczych, a także uzyskania wizy dla obywatelki Wietnamu, żony jednego z mieszkańców Gniezna, która została załatwiona pozytywnie. Europoseł Krystyna Łybacka poinformowała, że w pierwszym półroczu tego roku odbyła wiele spotkań m.in. z przedstawicielami gmin, starostami powiatu kolskiego, słupeckiego, tureckiego i wrzesińskiego, z młodzieżą licealną w Kole i gimnazjalną w Strzałkowie oraz wyborcami w Turku i Wrześni. W tych spotkaniach łącznie uczestniczyło 350 osób. Tadeusz Tomaszewski zaznaczył, że europosłanka wspiera także rzeczowo i finansowo inicjatywy lokalne, wsparła 36 projektów, poprzez ufundowanie pucharów, medali, statuetek, pluszaków oraz sprzętu sportowego i upominków reklamowych. Na zakończenie konferencji asystent europosłanki Tadeusz Tomaszewski powiedział, że reprezentował ją w 136 wydarzeniach samorządowych, kulturalnych, sportowych i różnych spotkaniach m.in. w Trzemesznie, Skorzęcinie, Szczytnikach Duchownych, Żelazkowie, Wrześni, Koninie, Kołaczkowie, Witkowie, Grzybowie, Słupcy, Łubowie, Gnieźnie, Cielimowie i Bieganowie. (bk)