Shadow

Federacja zmuszona wstrzymać bezpłatne poradnictwo dla konsumentów

Federacja Konsumentów od 1981 roku, jako najstarsza organizacja konsumencka w Polsce i Europie trwale wpisała się w życie społeczne miasta i regionu. W Gnieźnie na początku swojej działalności posiadała status Klubu. Od kilkunastu lat, jako Oddział niezmiennie realizuje bezpłatne prawne poradnictwo konsumenckie dla mieszkańców Gniezna i okolic.
Waldemar Serocki, obecny prezes rozpoczął pracę w tym stowarzyszeniu już w 1985 roku i jest jednym z najstarszych członków w kraju. Niezależnie od pracy w oddziale przez dwie kadencje pełni funkcję członka Prezydium Rady Krajowej FK w Warszawie. Jako społecznik udziela się również w innych pozarządowych organizacjach społecznych w regionie oraz kraju. W początkowych latachdziałalności Federacji Konsumentów w Gnieźnie rocznie udzielała ok. 500 porad. W roku jubileuszowym, po 20 latach działalności liczba ta sięgała prawie 1000 porad prawnych. Od kilku już lat liczba ta wzrasta i wynosi od 1100 do 1300 porad rocznie. Jako jedyny oddział w kraju posiada pamiątkową tablicę, wmurowaną w kręgu darczyńców od strony kościoła Franciszkanów w Gnieźnie. W mijających dziesięcioleciach Federacja Konsumentów przechodziła i przechodzi szerokorozumianą transformację strukturalno-organizacyjną, fachowo-merytoryczną oraz prawną. Z uwagi na konieczność dostosowania się do potrzeb rynkowych, bardzo wysoko podniesiono poziom wykształcenia doradców oraz prezesów oddziałów. Dziś doradca, prezes oddziału, aby móc skutecznie doradzać konsumentom, musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia z tytułem magistra oraz posiadać minimum pięcioletni staż w dziedzinie poradnictwa konsumenckiego. Wysoko podniesiono poziom standaryzacji bezpłatnego poradnictwa prawnego. Bazą tych osiągnięć są przygotowywane i organizowane przez Biuro Rady Krajowej Federacji Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także inne europejskie organizacje,wyspecjalizowane merytorycznie, zagadnieniowooraz pod względem fachowym prokonsumenckie szkolenia, w których uczestniczą i są certyfikowani doradcy oraz powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów. – W dobie rosnącej na rynku konsumenckim konkurencji, chaosu reklamowego oraz przy wzrastającej liczbie sprzedawców i usługodawców, przedsiębiorcy często stosują tzw. nieuczciwe i niedozwolone praktyki rynkowe, których ofiarą zazwyczaj pada konsument. Aby temu zapobiec, w trosce o dobro konsumenta, niestrudzenie pomagamy konsumentowi w wyegzekwowaniu jego roszczeń reklamacyjnych, walcząc z nieuczciwym często przedsiębiorcą. Od początku swojej działalności do chwili obecnej, jako organizacja pozarządowa, borykamy sięz notorycznym brakiem środków finansowych, potrzebnych do zabezpieczenia wspomnianych wyżej problemów oraz potrzeb. I mimo składanych niemalcorocznie wniosków ofertowych, gnieźnieński oddział – poza udzieloną mu pomocą materialno-lokalową przez obecnie urzędującego Prezydenta Miasta Gniezna – nigdy dotąd nie otrzymał żadnego wsparcia finansowego od lokalnych władz samorządowych. Prezydent niezmiennie twierdzi, iż nie może takiego wsparcia udzielić, gdyż miasto Gniezno nie jest miastem powiatowym. Zaś ówcześni starostowie powiatowi, oddalając nasze pisma oraz wnioski, informowali, iż posiadają Powiatowego Rzecznika Konsumentów, w związku z tym nie widzą potrzeby wspierania naszej organizacji. Przytoczone wyżej liczby wymownie świadczą o tym, iż nie różnicujemy konsumentów na miejskich i powiatowych, pomagając im skutecznie w często beznadziejnych problemach – mówi W. Serocki. Jak podkreśla prezes Oddziału FK w Gnieźnie, ufa, iż obecni włodarze rozumieją problem i zechcą wesprzeć finansowo tę organizację, pomagając tym samym zrealizować przygotowywany program doradczo-edukacyjny, przeznaczony do wykonania w środowisku szkolnym, młodzieżowym oraz dla seniorów działających w organizacjach społecznych w Gnieźnie i regionie. W rok 2019 Federacja Konsumentów wchodzi z dużym deficytem finansowym, spowodowanym brakiem finansowania poradnictwa konsumenckiego ze środków publicznych. – Przystępujemy do ogólnopolskiego konkursu na dotacje, ogłoszonego kilka dni temu przez UOKiK. Pomimo naszego dorobku oraz płynących ze wszystkich stron oczekiwań społecznych, nie możemy być, niestety pewni, że uzyskamy finansowanie z tego źródła. Ponadto, ze względu na termin ogłoszenia konkursu, nie jest realne wznowienie poradnictwa przed drugą połową lutego. W świetle zaistniałej sytuacji, gnieźnieński Oddział Federacji Konsumentów zmuszony jest do czasu rozstrzygnięcia i ogłoszenia przez UOKiK wyników konkursu wstrzymać bezpłatne prawne poradnictwo konsumenckie, wprowadzić ustalone przez prezesów oddziałów dyżury prawnego poradnictwa konsumenckiego, które będą udzielane wyłącznie dla członków wspierających, chcących wesprzeć finansowoorganizację. Będziemy na bieżąco informować konsumentów o aktualnej sytuacji. (jw)