Shadow

Filatelistyczne wspomnienie ważnej wizyty w Gnieźnie

Sto lat temu Gniezno odwiedził Józef Piłsudski. Okrągła rocznica tego wydarzenia stała się przyczynkiem do zaprezentowania opasłych zbiorów filatelistycznych Wojciecha Śmieleckiego, traktujących właśnie o marszałku.
Setna rocznica przyjazdu do Grodu Lecha marszałka Piłsudskiego, choć wydaje się istotna w historiografii miasta, to jednak nie jest w sposób istotny nagłośniona. Nie umknęła ona jednak uwadze Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”, która wraz ze znanym kolekcjonerem Wojciechem Śmieleckim, opowiedzieli o tym wydarzeniu za sprawą filatelistycznych zbiorów pana Wojciecha. – Piłsudski przybył do Gniezna wczesnym popołudniem w towarzystwie prymasa Edmunda Dalbora i gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, a witali ich na dworcu – Zygmunt Kittel, starosta gnieźnieński oraz komisaryczny burmistrz Paweł Kempka – przywołuje fakty sprzed stu lat W. Śmielecki. Jak opowiada dalej regionalista, marszałek karetą zaprzęgniętą w sześć koni udał się na Rynek, gdzie przywitali go mieszkańcy ziemi gnieźnieńskiej, a dalej już pieszo w towarzystwie Stanisława Wojciechowskiego, ówczesnego wicepremiera (późniejszego prezydenta Polski), udali się do katedry.
Po jej zwiedzeniu, na zaproszenie prymasa, udano się na herbatę do sąsiedniego Pałacu Prymasowskiego. Po poczęstunku, koleją Józef Piłsudski udał się do Poznania. Tyle samej historii sprzed lat. Z tej okazji punkt Informacji Turystycznej, w którym wystawa jest prezentowana, stał się miejscem ekspozycji fantastycznych zbiorów. – Są to zbiory głównie filatelistyczne z J. Piłsudskim, wydane w 150. rocznicę jego urodzin. Są tu także kartki wydane na stulecie niepodległości, jak i kartki „Cud nad Wisłą” z lat 90. Nie brakuje przedwojennych znaczków, począwszy od tego pierwszego z 1919 roku z Paderewskim i Piłsudskim, przez przedwojenne bloczki – opowiada kolekcjoner. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia punktu Informacji Turystycznej, do 8 listopada. (ak)