Shadow

Finał XV Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbył się w środę, 20 kwietnia finał XV Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla młodzieży klas VII i VIII Szkół Podstawowych. Temat tegorocznych zmagań konkursowych brzmiał: Eucharystia daje nowe życie.
Na finał do Gniezna przyjechali laureaci etapu szkolnego (3 marca), którzy zdobyli wystarczającą ilość punktów, by przejść dalej i spróbować swoich sił na poziomie diecezjalnym. A zakres tematyczny, jak i stopień trudności mieli w tym roku wymagający. Przygotowując się do pierwszej, szkolnej części konkursu, musieli zaznajomić się bliżej z fragmentami biblijnymi ze Starego i Nowego Testamentu. Na etap diecezjalny musieli przygotować dodatkowo wskazane teksty z Katechizmu Kościoła katolickiego oraz artykuł ks. prof. UAM Pawła Podeszwy. Chodziło przy tym nie tylko o znajomość treści, ale także umiejętność ich analizy i interpretacji oraz odnoszenia zawartego w nich przesłania do problemów moralnych i egzystencjalnych. Konkurs, na wszystkich jego etapach miał formę testu pisemnego. W etapie szkolnym wzięło udział 30 uczniów z 15 szkół podstawowych z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej. Do finału zakwalifikowało się 7 osób. Finaliści i laureaci odebrali nagrody 20 kwietnia od abp. Wojciecha Polaka, prymasa Polski, który pogratulował młodym ludziom, a katechetom zaś podziękował za przygotowanie i towarzyszenie wychowankom.
Pierwsze miejsce zdobyła Sandra Bednarz z Zespołu Szkół w Barcinie (katecheta ks. Hubert Staszak), II miejsce zajęła Lena Pacholska ze Szkoły Podstawowej w Woli Wapowskiej (katecheta Małgorzata Lewandowska), a III miejsce zdobyła Weronika Leśniak ze Szkoły Podstawowej Milenium w Gnieźnie (katecheta Magdalena Błachowiak). Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia: Kamil Walkowiak ze Szkoły Podstawowej we Wronczynie (katecheta Adriana Niesiałowska), Kornel Starański ze Szkoły Podstawowej w Orzechowie (katecheta Beata Dudkiewicz), Krzysztof Gapiński ze Szkoły Podstawowej w Budzyniu (katecheta Małgorzata Jeska), Jakub Rychlewski ze Szkoły Podstawowej w Strzelnie (katecheta Teresa Węgierska). Konkurs organizują co roku wspólnie: Dzieło Biblijne i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W tym dniu uczestnicy konkursu odwiedzili również Muzeum Archidiecezjalne, gdzie znajduje się wystawa poświęcona Prymasowi Tysiąclecia. (obk)