Shadow

Forum Gospodarcze w Gnieźnie

W piątek, 21 października w Hotelu ibis Styles odbyło się pierwsze Forum Gospodarcze, w którym udział wzięli przedsiębiorcy z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej powiedział, że to forum jest dobrą okazją do wymiany poglądów dotyczących rozwoju gospodarczego regionu, a także sposobnością do wypracowania wspólnych, praktycznych rozwiązań, które temu rozwojowi będą sprzyjały.
Przedsiębiorców na Forum Gospodarcze powitał Wojciech Kruk, prezydent WIPH i Piotr Gruszczyński, wiceprezydent WIPH, który powiedział, że jest to pierwsze takie wydarzenie w naszym regionie i nie ostatnie. – Nadrzędnym celem tego spotkania jest stworzenie platformy dialogu, wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji w tematyce gospodarczo-ekonomicznej powiatu gnieźnieńskiego. Mam nadzieję, że Forum Gospodarcze Gniezno 2016 będzie dobrą okazją do budowania relacji pomiędzy środowiskami biznesowymi, a władzami samorządowymi. Ufam, że pozwoli też na tworzenie partnerstwa opartego na przyjaznych relacjach, doświadczeniu, wiedzy, transparentności i merytorycznym, profesjonalnym działaniu, których efektem, mam nadzieję, będą dobre praktyki, propozycje rozwiązań legislacyjnych i wymierny wpływ na rozwój gospodarczy i promocję powiatu – powiedział P. Gruszczyński. Wojciech Kruk poinformował, że w Poznaniu takie forum jest organizowane już od 10 lat z prezydentem miasta i ze starostą powiatu poznańskiego. (…)