Shadow

Forum Gospodarcze w Gnieźnie


W najbliższy piątek, 21 października w Hotelu ibis Styles w Gnieźnie odbędzie się Forum Gospodarcze Gniezno 2016. Piotr Gruszczyński, przewodniczący Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, oddział Gniezno poinformował na konferencji prasowej 14 października w siedzibie firmy Elpos, że udział w forum zgłosiło 200 podmiotów gospodarczych i 100 przedsiębiorców. W forum udział wezmą m.in. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Wojciech Kruk, prezydent WIPH, Krzysztof Kielec, prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Hubert Zobel, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Podczas forum na różnego rodzaju panelach dyskusyjnych i prezentacjach poruszone zostaną m.in. tematy dotyczące funduszy unijnych, które są szansą dla podmiotów gospodarczych, możliwości rozwoju gospodarczego powiatu gnieźnieńskiego, czy problemy, z jakimi borykają się wielkopolscy przedsiębiorcy. Przewodniczący Piotr Gruszczyński poinformował, że na zakończenie forum zostaną przygotowane wnioski, nawet o charakterze legislacyjnym. Biorący udział w konferencji prezydent Tomasz Budasz podkreślił, że to forum ma celu m.in. zdiagnozowanie potrzeb naszych przedsiębiorców, a przedstawiciele gmin powiatu gnieźnieńskiego będą mogli wymienić się doświadczeniami i zaproponować swoje oferty gospodarcze. Stefan Pokładecki, starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie oraz prezes firmy Elpos powiedział, że obecnie największym problemem rzemieślników i pracodawców jest brak dobrze wykwalifikowanych pracowników, a poprzedni rząd celnie zauważył, że szkolenie zawodowe jest podstawą funkcjonowania sprawnej gospodarki. (…)