Shadow

Forum Rolnicze w Pakszynie

We wtorek, 27 lutego w świetlicy wiejskiej w Pakszynie (gmina Czerniejewo) odbędzie się Forum Rolnicze Powiatów Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego. Spotkanie rozpocznie się o g. 10. Wydarzenie patronatem objął Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Od kilku lat Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje spotkania, podczas których rolnicy mogą porozmawiać o problemach dotykających sektor rolnictwa, pozyskać informacje na temat zmian zachodzących w tymże obszarze i wymienić się swoimi spostrzeżeniami. W tym roku takie spotkanie odbędzie się 27 lutego w świetlicy wiejskiej w Pakszynie (gmina Czerniejewo). I mimo że fora organizowane są cyklicznie od wielu lat, za każdym razem nie brakuje zagadnień wartych omówienia. Można nawet śmiało stwierdzić, że liczba poruszanych podczas tych spotkań spraw z roku na rok wzrasta. Wśród tematów wiodących tegorocznego forum znalazły się zagadnienia dotyczące m.in. działań uruchamianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działalności KOWR oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, działań w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu (w tym zagrożenia związane z ASF i grypą ptaków), zmian wynikających z ustawy Prawo Wodne (w tym również „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu), zmian wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, rachunkowości w rolnictwie (w tym rozliczenie VAT oraz Jednolity Pakiet Kontrolny), czy zadań instytucji działających w otoczeniu rolnictwa na 2018 rok. Oczywiście, część spotkania poświęcona zostanie również sprawom bieżącym, dotyczącym funkcjonowania rolnictwa. – Problemów dotyczących rolnictwa przybywa, podobnie jak przybywa rozwiązań ustawowych i rozporządzeń, które należy poznawać jak najszybciej i najlepiej „u źródła”. Dlatego serdecznie zapraszam na forum – mówi Zbigniew Stajkowski,przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie. Na spotkanie zapraszają również współorganizatorzy tegorocznego forum: Jerzy Berlik – wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego i Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.
To jednak nie koniec wydarzeń adresowanych stricte do środowisk rolniczych, przygotowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w porozumieniu z zaprzyjaźnionymi instytucjami. – Już 2 marca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie o g. 10 odbędzie się Forum Sołtysów Powiatu Gnieźnieńskiego, podczas którego na przykład pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeprowadzą szkolenie dotyczące możliwości pozyskania środków zewnętrznych, dzięki którym sołtysi będą mogli wpływać na rozwój swoich miejscowości. Ponadto 15 marca o g. 10 również w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbędzie się szkolenie dla rolników z udziałem firmy Finexpert dotyczące podatków, w szczególności możliwości związanych z ciągle zmieniającymi się przepisami w zakresie podatku VAT – informuje wicestarosta Jerzy Berlik. (ks)