Shadow

Forum samorządowe dotyczące rodziny


W piątek, 17 marca w sali sesyjnej gnieźnieńskiego Ratusza odbyło się kilkugodzinne forum samorządowe „Karta dużej rodziny – wyższy poziom świadomości”. W forum udział wzięła m.in. Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Wojciech Zarzycki, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i prezydent Tomasz Budasz.
**
Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” m.in. powiedziała, że Karta Dużej Rodziny jest wyrazem dostrzeżenia i uznania wartości pracy opiekuńczej i wychowawczej, jaką wykonują rodzice trojga lub więcej dzieci. – Dzieci są podstawowym bogactwem społeczeństwa, zapewniają jego długofalowe trwanie, rozwój i wzrost gospodarczy. Obecnie w Polsce rodzi się ich za mało, żeby zapewnić prostą zastępowalność pokoleń, dlatego szczególnie warto zauważać i doceniać te rodziny, które zdecydowały się na urodzenie i wychowanie większej ich liczby – zaznaczyła J. Krupska. Obecnie w Polsce rodzin z trojgiem lub więcej dzieci jest 627 tysięcy, co oznacza około 3,5 miliona obywateli. Prawie 2 miliony z nich posługuje się już Kartą Dużej Rodziny, a ponad tysiąc firm włączyło się do programu rabatów w ramach tej karty. Podczas forum odbył się m.in. panel dyskusyjny pod tytułem „Karta dużej rodziny – wyższy poziom świadomości”, zostało podpisane porozumienie w ramach Wielkopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz przekazano miastu Nysie Prezydencję Forum Samorządowego na Rzecz Dużych Rodzin. Firmy, które chcą honorować Kartę Dużej Rodzin, a jeszcze nie zgłosiły się do programu mogą zapoznać się z informacjami na ten temat na stronie internetowej www.zglosswojafirme.3plus.pl (bk)**