Shadow

Gazownia w Gnieźnie – reaktywacja


W poniedziałek, 27 lutego w budynku przy ul. Chrobrego 24/25 w Gnieźnie nastąpiło uroczyste otwarcie – a w rzeczywistości reaktywacja działalności po kilkuletniej przerwie – gazowni wraz z Biurem Obsługi Klienta w Gnieźnie. Wcześniej, przez wiele lat w tym samym obiekcie funkcjonował Rejon Dystrybucji Gazu.
W oficjalnym otwarciu gazowni w Gnieźnie uczestniczyło wielu gości, obok przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa w spotkaniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści: poseł Witold Czarnecki, poseł Zbigniew Dolata i senator Robert Gaweł, a także przedstawiciele okolicznych gmin i powiatów oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Uroczystość została połączona z konferencją, w trakcie której przedstawiono nową strategię, którą PSG realizuje od 1 lipca 2016 roku i która ma obowiązywać do 2022 roku. – Zmienia się bardzo wiele w ramach realizacji nowej strategii Polskiej Spółki Gazownictwa, bardzo silnie skorelowanej z polityką rządu, jeżeli chodzi o politykę energetyczną i politykę zrównoważonego rozwoju. Po pierwsze, przywracamy w kraju 52 punkty gazownicze, w tym gazownię w Gnieźnie. To kilkadziesiąt nowych miejsc pracy: ponad trzydzieści w samym Gnieźnie, a jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, to do końca tego roku prawie 45 nowych miejsc pracy o stałym charakterze. Po drugie, to poprawa bezpieczeństwa: w Gnieźnie od 1 stycznia 2017 roku stacjonuje już całodobowo pogotowie gazowe, które wcześniej nie miało tutaj swojej placówki. Po trzecie, punkty obsługi klienta wzrosły z 25 miejsc, które były do tej pory, do 172 miejsc w skali całego kraju; w związku z tym diametralnie poprawi się czas dotarcia klienta do naszego punktu i skróci się czas na przykład realizacji obsługi procesu przyłączania klientów -wyliczał Jarosław Wróbel, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa. – To jest właśnie powrót polskiego gazownictwa do korzeni – podkreślił. Obecnie w województwie wielkopolskim na 394 gminy zgazyfikowanych jest 248 (63%), dlatego też nowa strategia przewiduje dalszy, sukcesywny rozwój inwestycyjny, w tym przede wszystkim przyłączanie do sieci gazowej kolejnych gmin. – To piętnaście kluczowych inwestycji na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach tych piętnastu zadań inwestycyjnych wybudujemy prawie 650 kilometrów sieci dystrybucyjnej, powstaną trzy nowe stacje gazowe, a nakłady inwestycyjne Polskiej Spółki Gazownictwa w ciągu najbliższych sześciu lat na infrastrukturę dystrybucyjną wyniosą prawie 200 milionów złotych – poinformował prezes Polskiej Spółki Gazownictwa. Wśród piętnastu zaplanowanych „dużych inwestycją” są również i takie, które realizowane będą na terenie powiatu gnieźnieńskiego: to prace związane z gazyfikacją gminy Mieleszyn i gminy Kłecko (19 kilometrów za ok. 4 miliony złotych).
Oficjalnemu otwarciu gazowni w Gnieźnie towarzyszyło symboliczne przecięcie wstęgi w nowym Punkcie Obsługi Klienta, którego dokonali przedstawiciele PSG i parlamentarzyści. Uroczystość stała się również doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień: Medale Koronacyjne od Tomasza Budasza, prezydenta Gniezna odebrali: Jarosław Wróbel – prezes PGE i Artur Różański – dyrektor oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu.
Gazownia w Gnieźnie mieści się w budynku przy ul. Chrobrego 24/25. Kierownikiem gnieźnieńskiego oddziału jest Andrzej Wojciechowski. (ks)