Shadow

Gdy w razie potrzeby trzeba udzielić pierwszej pomocy

Nigdy nie wiemy, co nas spotka w drodze do pracy, szkoły, na spacerze, w sklepie, czy w gabinecie kosmetycznym lub fryzjerskim, dlatego dobrze być przygotowanym na wszystko. Szkoleniu, które odbyło się 18 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ma pomóc, gdy w razie potrzeby trzeba udzielić pierwszej pomocy osobom, które jej potrzebują.
W szkoleniu brali udział mieszkańcy z terenu gminy i miasta Witkowo. – Zakres udzielanej pomocy jest zróżnicowany i zależy od okoliczności zdarzenia oraz obrażeń ofiary.Główna zasada pierwszej pomocy brzmi: „nie szkodzić”. Osoba pomagająca powinna zadbać o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i poszkodowanego oraz chronić osoby znajdujące się w pobliżu – powiedział Mariusz Janowicz, komendant Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie.**W zakres czynności pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą m.in. ocena zaistniałej sytuacji, czyli co i kiedy się wydarzyło, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, np. ustawienie znaków ostrzegawczych, usunięcie przeszkód w dostępie do ofiary, ocena stanu poszkodowanego, w tym podstawowych funkcji życiowych: przytomność, oddech, odniesione urazy, wezwanie specjalistycznej pomocy, np. poprzez kontakt z numerem 112 – jednolitym europejskim numerem alarmowym, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w czasie oczekiwania służb ratunkowych. W ramach spotkania przećwiczono: resuscytację krążeniowo-oddechową, tzw. reanimacja, która ma na celu przywrócenie transportu tlenu do tkanek. Wykonywana jest wyłącznie po stwierdzeniu braku tętna i oddechu, tamowanie krwotoków, które polegało na uniesieniu krwawiącej kończyny i założenie opatrunku uciskowego, chłodzenie oparzonego miejsca, podczas ataku padaczki <www.hellozdrowie.pl/epilepsja-czyli-powtarzajace-sie-napady-padaczkowe-objawy-i-leczenie-choroby/> należy asekurować głowę, usunąć przedmioty z jamy ustnej i ułożyć pacjenta w pozycji bocznej ustalonej, nie należy krępować drgawek.
Ważnym punktem szkolenia był pokaz użycia środków gaśniczych. Do samodzielnego gaszenia pożarów w „zarodku” służą tzw. podręczne środki gaśnicze, do których należą: woda, piasek, gaśnice i koce gaśnicze. Najczęściej wykorzystywane są koce gaśnicze i gaśnice (ze względu na wygodę użycia, dostępność i efektywność). Posiadają one wyraźne oznaczenia literowe świadczące o tym, do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone. Współorganizatorem szkolenia byli: Marian Gadziński, burmistrz GiM Witkowo, bryg. Mariusz Dębski, komendant KP PSP Gniezno, Mateusz Gronowski, ratownik medyczny oraz Mariusz Janowicz.
EWA SOCHA