Shadow

Gdzie GDDKiA nie może, tam poradzą sobie samorządy?


Rządowa agencja odpowiedzialna za budowę i utrzymanie dróg nie jest zainteresowana budową obwodnicy Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15. Apele samorządów lokalnych nie przynoszą skutków, stąd pomysł by brakujące odcinki odciążającej centrum miasta obwodnicy wybudować własnymi siłami trzech samorządów.
Kierowcy nie tylko z samej Wrześni, ale także przejeżdżający przez miasto z północy na południe stoją najczęściej w gigantycznych korkach. Widoczne one są szczególnie na ulicy Gnieźnieńskiej w kierunku centrum miasta. Przyczyn jest kilka, jednak największe z nich to przebiegająca przez centrum miasta droga krajowa nr 15 oraz rozwój przemysłowy i urbanistyczny Wrześni, a co za tym idzie, zwiększony ruch samochodowy. Problem ma rozładować obwodnica miasta, która drogę krajową nr 15 przeprowadzi od wschodniej jego strony. Od lat monity do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie przynoszą rezultatów. Podobnie beznadziejnie ma się sprawa z remontem DK15 od Gniezna do granicy powiatu gnieźnieńskiego. W związku ze złą płynnością ruchu w samej Wrześni i biernością rządowej agencji drogowej, doszło do spotkania trzech samorządów, które same chcą rozwiązać komunikacyjny problem. Tomasz Kałużny, burmistrz Wrześni, Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński oraz Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego spotkali się, by porozmawiać o możliwości połączenia sił i wybudowania fragmentów wyczekiwanej trasy ze środków ze swoich budżetów.
Według wstępnych założeń Miasto i Gmina Września oraz Starostwo Powiatowe wzięłyby na swoje barki finansowe wybudowanie odcinka obwodnicy zaczynającego się przed Sokołowem, prowadzącego wschodnimi rubieżami miasta, tuż za oczyszczalnią ścieków do drogi krajowej nr 92 za Gutowem Małym. Samorząd wojewódzki sfinansowałby odcinek od drogi krajowej nr 92, poprzez wiadukt nad autostradą A2, do nowo budowanej drogi wojewódzkiej nr 432, która powstaje między Grzymysławicami, a Obłaczkowem. Takie poprowadzenie nowej obwodnicy nie tylko by ulżyło mieszkańcom centrum Wrześni, ale także by poprawiło komfort kierowców udających się z kierunku Gniezna np. do zakładów przemysłowych ulokowanych na południe od Wrześni (np. fabryki Volkswagena).Pomysł budowy obwodnicy miasta siłami trzech samorządów poparła Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, która uznała to zadanie za pilne i strategiczne dla rozwoju miasta, regionu i województwa. Kolejne rozstrzygnięcia w sprawie budowy dopiero przed nami, jednak wspólna inicjatywa samorządów z pewnością zbliża to realizacji tego celu wartego około 80 milionów złotych. (ak)