Shadow

„Gdzie kapliczka – tam Polska”

We wtorek, 23 października, uroczyście otwarto w odnowionej Szkole Podstawowej w Dębnicy wystawę zatytułowaną „Kapliczki w fotografii i rękodziełach członków Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjnego Promyk Dębnica”.
Na wernisaż wystawy dotarli między innymi: burmistrz Adam Serwatka, radny powiatowy Jacek Kowalski, księża proboszczowie z Kłecka i Dębnicy – Mirosław Kędzierski i Zdzisław Firlej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Elżbieta Pilarczyk, przedstawiciele sołectw. Powitano też członków i sympatyków „Promyka”. – Gdy byłem osobą sprawną organizowałem warsztaty i wycieczki na terenie kraju i Europy. Zafascynowały mnie przydrożne kapliczki. We wsiach zbierała się przy nich lokalna społeczność, by tam modlić się, śpiewać. Zrodził się pomysł, by te kapliczki przedstawić szerszemu gronu, by tradycję pielęgnować oraz odnawiać zniszczone kapliczki. Zgodnie z planami działania na rok 2018, rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, postanowiliśmy, że wykonane kapliczki przekażemy sołectwom w gminie Kłecko, jako votum z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Kłecko oraz Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a także sponsorom zadanie „Gdzie kapliczka – tam Polska” mogło zostać zrealizowane – powiedział koordynator przedsięwzięcia, Eugeniusz Górniak, honorowy prezes SART „Promyk” Gniezno i Dębnica. – Część prac to prace ikonopodobne, stanowiące wnętrze kapliczek. Powstawały one między innymi podczas warsztatów. Wszystko to kwestia wyobraźni, a malarstwem zajmuję się od przejścia na emeryturę, od 26 lat – przyznał jeden z autorów prac, Zdzisław Nietecki z „Promyka”, który jak stwierdził „bawi się malarstwem”. Bogumiła Górniak, prezes zarządu „Promyka” przedstawiła autorów kapliczek, a są nimi: Mariusz Leszczyński, Lucyna Smok, Piotr Owczarzak, Zdzisław Nitecki, Wojciech Górny, Marianna Adamczewska, Jan Łącki, Robert Łącki, Artur Babik, Marian Dziel i Zygmunt Klimczak. – Te kapliczki są tak mocno wpisane w naszą rzeczywistość, że często przechodząc obok, o nich zapominamy. Z każdą z nich zawiązana jest jakaś historia i są one drogowskazami i znakami naszej wiary i polskości. Stawały na rozstaju dróg, a swój renesans przeżywają w maju, kiedy są one przyozdabiane, a ludzie mieszkający w pobliżu gromadzą się na nabożeństwach majowych – zauważył ksiądz M. Kędzierski. Omawiając część fotograficzną wystawy Władysław Nielipiński, autor projektu katalogu i fotografii wskazał także na innych autorów fotografii – Eugeniusza Górniaka, Henryka Maćkowiaka, Jana Łąckiego, nieżyjącego już Krzysztofa Łukasika (naszego redakcyjnego kolegi) i Bogdana Bentyna. – Organizując wystawę sięgnęliśmy do archiwów. By powiększyć tę wystawę zrobiłem rundę po powiecie, zatrzymując się przy kapliczkach. Istotą było pokazanie, w jak wielu miejscowościach takie kapliczki istnieją. Tę część fotograficzną wpisaliśmy do Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii imienia Ireneusza Zjedżałki. Informacja o państwa prezentacji znajduje się katalogu z wszystkimi wydarzeniami fotograficznymi, które dzieją się obecnie w Wielkopolsce. Ksiądz proboszcz Z. Firlej pobłogosławił i poświęcił wykonane kapliczki, które zostały następnie przekazane sołectwom. JAROSŁAW WALERCZAK