Shadow

Generalny Pomiar Ruchu. Na trasie Gniezno – Trzemeszno dwa razy więcej pojazdów niż na drodze Gniezno – Września

Co 5 lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mierzy natężenie ruchu na drogach, których jest zarządcą. W Gnieźnie i okolicy to droga krajowa nr 5 oraz trasa S5. Właśnie poznaliśmy wyniki najnowszych obliczeń. Ruch drogą S5 z Gniezna w kierunku autostrady A2 wzrósł aż o 65 procent.
W tym roku Generalny Pomiar Ruchu był przeprowadzony na około 200 odcinkach dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Poznaniu. Badanie takie prowadzone raz na pięć lat ma uzmysłowić projektantom i zarządcom, jak zmienia się natężenie pojazdów na poszczególnych trasach. Wnioski wyciągnięte z tych danych mają posłużyć dla przyszłych prac projektowych, planistycznych, analiz ekonomicznych, środowiskowych i statystycznych oraz zarządzaniu ruchem. Najnowsze zestawienie danych przynosi pewne zaskakujące informacje. W ubiegłym roku tylko na odcinku drogi krajowej nr 15 Gniezno – Trzemeszno, w ciągu doby przejeżdżało średnio 14 619 pojazdów. Natomiast za Trzemesznem, do granicy województwa, ruch ten zmalał o ok. 4000 pojazdów. Już te dane pokazują, jak oba miasta są dla siebie ważne i jakie są tutaj potoki pojazdów. Dla porównania, na tej samej drodze krajowej nr 15, ale na odcinku Gniezno – Września ruch jest już mniejszy i wynosi 7852 pojazdy na dobę. W 2015 roku (wcześniejszy pomiar) było to (w rozbiciu na odcinki) 6037 pojazdów na odcinku Września – Żydowo oraz 7695 pojazdów na odcinku Żydowo – Gniezno. Przyrost jest więc tutaj nieznaczny, szczególnie w kontekście danych, że od ostatniego pomiaru ruch na wielkopolskich drogach krajowych zwiększył się o 20 procent. Być może jest to po części efekt przywrócenia kolejowych przejazdów pasażerskich pomiędzy oboma miastami.
 Na niektórych odcinkach tras pomiar w ubiegłym roku wykonano po raz pierwszy. Taka sytuacja miała miejsce m.in. na odcinku trasy S5 Gniezno – Żnin, który w 2015 roku jeszcze nie był oddany do użytku. Tutaj w ciągu doby przejeżdża około 12 tys. pojazdów, z czego 3 tys. to pojazdy ciężarowe. Jadąc dalej „espiątką” w kierunku Poznania ruch się wzmaga i wynosi już 34 125 pojazdów na odcinku węzeł Kostrzyn – węzeł Strumiany. To wzrost w stosunku do 2015 r. aż o 65 procent. W samej Wielkopolsce najwyższy wzrost ruchu odnotowano na odcinku S5 Bojanowo – węzeł Rydzyna, o ponad 130 procent, czyli z około 8 tysięcy do ponad 20 tysięcy pojazdów na dobę w stosunku po poprzedniego pomiaru z 2015 roku. ALEKSANDER KARWOWSKI