Shadow

Gimnazjaliści z Witkowa dopalaczom mówią „Nie”


„Idź swoją drogą”- takie przesłanie towarzyszyło wydarzeniom w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 20 czerwca, w których uczestniczyli zaproszeni goście: Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Schefsem, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie: Arkadiusz Wieczorek i Krzysztof Socha, Mariusz Gielewski z Komisariatu Policji w Witkowie, witkowscy radni: Tadeusz Śliwecki, Marek Wiatrowski i Grzegorz Kaźmierczak.
Gości powitał Marian Łukowski, dyrektor witkowskiego Gimnazjum. Policjanci przed rozpoczęciem spotkania rozdali młodzieżyspecjalnie przygotowane broszury, w których w formie komiksu pokazana została historia nastolatka, który zażył dopalacze. Znalazły się w niej także ważne telefony i imiona tych, którzy kontaktu z dopalaczami nie przeżyli. Gazetka finansowana była z funduszy budżetu gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na początku spotkania Marian Gadzińskiprzedstawił ideę akcji, do której przystąpiła także gmina Witkowo.Później głos zabrał funkcjonariusz Arkadiusz Wieczorek. W dosadny sposób opowiedział o zagrożeniach, które niosą dopalacze. Mówił o bezwzględności producentów, którzy wprowadzają na rynek zabójcze substancje tylko po to, aby się wzbogacić nie zważając na życie ludzkie. Policjant nie ukrywał, że wiele przypadków zażycia dopalaczy kończy się śmiercią albo nieodwracalnymi skutkami dla psychiki. Jego wypowiedź została uzupełniona przez funkcjonariusza Krzysztofa Sochę, który także zajął się najbardziej drastycznymi przypadkami zażycia substancji psychoaktywnych i podkreślił bezradność medycyny wobec „pomysłowości” producentów. Po prelekcjach młodzież witkowskiej szkoły przedstawiła widowisko pod tytułem: „Idź swoją drogą”. Niezwykle sugestywne wiersze mówiące o kondycji współczesnego człowieka, jego słabości, zwątpieniu, zagubieniu, przeplatane były piosenkami i tańcem. Aktorzy cały czas pokazywali dylematy egzystencji, tancerze „rzeźbili” walkę dobra ze złem, soliści zadawali ważne pytania. Najbardziej chyba poruszającym momentem było rozsypywanie czarnych płatków, a później – dla równowagi – taniec jednej uczennic, która między widzami rozrzucała białe płatki. Zrozumieliśmy – dobro musi zwyciężyć, a w życiu najważniejsze jest, aby wybrać dobrą drogę i nią podążać. Spektakl przygotowały nauczycielki Monika Ottenburger, Iwona Nadowicz – Mróz, Liliana Suborska – Urbańska i Kalina Piechowiak, która zadbała o oprawę muzyczną. Dyrektor podziękował za wspaniały przekaz. Do tego niezwykłego i bogatego w treść wydarzenia przygotowały się także klasy, wykonały bowiem plakaty i transparenty z hasłami: „Dopalacze – złodzieje życia i mordercy”, „Nigdy nie wiesz, co bierzesz”, „Dopalaczom – stop”. – W naszej szkole tego typu spotkania wpisały się w harmonogram pracy profilaktycznej. Natomiast to, które odbyło się we wtorek udowodniło, że o zagrożeniach z dopalaczami trzeba mówić częściej, a forma przekazu może być naprawdę ciekawa – podsumował dyrektor Marian Łukowski.
EWA SOCHA