Shadow

Gmina Czerniejewo zakończyła budowę ścieżek rowerowych

W piątek, 15 czerwca oficjalnie nastąpił finał prac inwestycyjnych w zakresie zadania pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo”, realizowanego w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (GOSI). Tego dnia przeprowadzony został tzw. „odbiór inwestycji”.
Na zaproszenie Tadeusza Szymanka, burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w przeprowadzonych tego dnia czynnościach odbioru udział wzięli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (Jerzy Berlik – wicestarosta gnieźnieński oraz Rafał Skweres – członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego), Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie (Andrzej Szymański – zastępca dyrektora PZD oraz Jerzy Kałwak), a także przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Czerniejewo oraz sołectw, wykonawcy i inwestora w osobach inspektorów nadzoru i pracowników merytorycznych przy realizacji zadania. W ramach całego projektu wybudowano parking w Żydowie (Plac Obrońców Żydowa – II etap oraz ścieżki rowerowe o łącznej długości 5,95 km; w Żydowie: ul. Dworcowa, ul. Kościuszki – na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Dworcowej, w Czerniejewie: Pl. kpt. Pawła Cymsa- początek ścieżki rowerowej, ul. Poznańska – od skrzyżowania z Pl. kpt. Pawła Cymsa do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku miejscowości Graby, ul. Szkolna – Żydowo – Gębarzewo). Ponadto posadowiono wiaty autobusowe (Plac Obrońców Żydowa) i rowerowe w Żydowie (Plac Obrońców Żydowa, rejon szkoły) oraz w Czerniejewie (w rejonie urzędu oraz przy szkole), wykonano miejsca postojowe w rejonie urzędu w Czerniejewie, wykonano oświetlenia LED ul. Poznańskiej w Czerniejewie – 53 szt. oraz oświetlenia solarnego – 6 szt.: w Żydowie, Gębarzewie, a także na odcinku Żydowo – Gębarzewo. Koszt tej części inwestycji wyniósł 3 692 941,18 zł. W ramach projektu zrealizowano również pod koniec 2015 r. I etap budowy parkingu w Żydowie na kwotę 284 681,03 zł. Zatem całkowita wartość projektu wyniosła prawie cztery miliony złotych. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1 780 882,45 zł.
– Głównym celem zrealizowanego przez nas projektu było „Promowanie czystego transportu miejskiego na terenie woj. wielkopolskiego, w gminie Czerniejewo, poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Czerniejewo”. Jednocześnie zrealizowano cele szczegółowe takie jak: zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie gminy poprzez wyeliminowanie prywatnego transportu samochodowego, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie atrakcyjności oraz dostępności infrastruktury turystyki gminy – informuje Eliza Tądrowska, kierownik Referatu Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo. – Wybudowana w ramach projektu infrastruktura ma również na celu zapewnienie łatwiejszego dostępu do miejsc przesiadkowych lub instytucji użyteczności publicznej, dlatego część ścieżek biegnie przy szkołach w Czerniejewie i Żydowie, przy budynku urzędu, gdzie posadowione są wiaty rowerowe, jak również w kierunku dworca w Żydowie z którego od 10 czerwca bieżącego roku odjeżdżają pociągi w kierunku Wrześni i Gniezna oraz na parking (pełniący funkcje: „park & ride” oraz „bike & ride”) przy Placu Obrońców Żydowa, gdzie usytuowano wiaty przystankowe i rowerowe i można przesiąść się na zbiorowy transport publiczny w kierunku Wrześni i Gniezna – dodaje.To pierwsza tego typu inwestycja na terenie Gminy Czerniejewo. Jednak – jak zapewnia burmistrz Tadeusz Szymanek – gmina ma w planach kontynuację wyzwania, jakim jest wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie całej gminy. (o/ks)