Shadow

Gmina Gniezno kolejny raz zadbała o pożytek dla zapylaczy

Początek października w Gminie Gniezno to czas sadzenia drzew; 75 sztuk lipy drobnolistnej miododajnej posadzono na Wełnicy przy placu zabaw, w Pyszczynku i na Kalinie. Wzorem lat ubiegłych zaproszono do udziału w akcji dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej – tym razem z Goślinowa.
Krótką lekcję o pszczołach i zapylaniu przedstawił mieszkaniec Goślinowa Ryszard Karmowski, który prowadzi swoją Pasiekę u Rysia. Najmłodsi poznali też rekwizyty, potrzebne w pracy pszczelarza. Przy tej okazji dzieci otrzymały w prezencie małe słoiczki miodu. Dodatkowo wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka przekazała też nauczycielom kolorowanki z pszczołami oraz kredki z logo gminy. Oprócz nowych nasadzeń w wyznaczonych punktach gminy, zakupiono 4 tysiące sadzonek drzew i krzewów dla wszystkich 31 sołectw z terenugminy. Łączny koszt obu zadań wyniósł około 50 tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy to dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Akcja sadzenia drzew przeprowadzana jest na terenie Gminy Gniezno od 2018 roku. Jej celem jest zachowanie bioróżnorodności owadów zapylających. Nowe drzewa z biegiem lat będą stanowić cenny pożytek dla pszczół i innych zapylaczy. Nasze środowisko wymaga ciągłej troski, a sadzenie roślin miododajnych jest jednym z jej przejawów. Świadomość społeczna dotycząca stanu środowiska naturalnego jest coraz większa, jednak wymaga ciągłego pogłębiania. – Wydarzenie to od kilku lat staje się okazją do edukowania najmłodszych w temacie ochrony środowiska – powiedziała wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka. (inf. prasowa)