Shadow

Gmina Gniezno podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej

W środę, 21 września Maria Suplicka, wójt Gminy Gniezno podpisała umowę z firmą z Karniszewa na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji, przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym.
Inwestycja dotyczy działek o numerach: 64/6, 60/3, 60/11, 60/2, 64/2, 66/9, 66/10, 67 z obrębu miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno oraz działek z numerami: 25/3, 25/2, 28/2w kierunku miejscowości Woźniki. Zakres zamówienia dotyczy budowy ponad 1 km sieci kanalizacyjnej w układzie tłocznym i grawitacyjnym wraz z jedną przepompownią ścieków oraz przyłączami do posesji. Wartość inwestycji wynosi prawie 1,2 mln zł i w całości jest realizowana w ramach otrzymanej subwencji z budżetu państwa. Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2022 roku. (obk)