Shadow

Gmina Gniezno podwyższy stawki za odbiór śmieci?

Nie wiadomo jeszcze o ile wzrosną opłaty za odbiór śmieci w Gminie Gniezno, ponieważ radni nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji? Stawki zaproponowane przez władze gminy to 14 zł od osoby miesięcznie za śmieci segregowane i 27 zł za niesegregowane. Obecnie jest to 10 zł od osoby miesięcznie za śmieci segregowane i 19 zł za śmieci niesegregowane. Podwyżka ma wejść w życie od 1 maja.
Radni Gminy Gniezno spotkali się w tej sprawie na posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej 20 marca. Projekt uchwały przygotowany przez władze gminy uzasadnia, że całkowity roczny koszt funkcjonowania systemu w 2018 roku wyniósł 2 mln 054 tys. 764 zł, na co składają się wszystkie wydatki ponoszone przez gminę; zdecydowaną większość kosztów obejmuje proces odbierania odpadów, tj. 977 tys. 508 zł i zagospodarowania odpadów 953 tys. 503 zł. Pozostałą część w wysokości 123 tys. 752 zł stanowią koszty obsługi administracyjnej systemu. Natomiast wpływy z opłat w omawianym roku wyniosły 1 mln 663 tys. 271 zł. Natomiast szacunkowe koszty zagospodarowania odpadów w roku 2019 to kwota 968 tys. 782 zł oraz orientacyjne koszty obsługi administracyjnej systemu w wysokości 130 tys. zł. Łączny koszt obsługi systemu zatem to 2mln 165 tys. 822 zł. Kwota ta jest znacznie wyższa niż przewidywane wpływy, tj. 1 mln 623 tys. 741 zł z opłat ponoszonych przez mieszkańców przy aktualnie obowiązujących stawkach. Jednocześnie podkreślić należy, że władze gminy mają obowiązek pokrywania z pobranych opłat całość kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego konieczne jest zwiększenie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami w następujący sposób: stawki opłat od jednej osoby zamieszkałej w nieruchomości w wysokości 14 zł miesięcznie (w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny) oraz 27 zł (w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny). W posiedzeniu udział wzięła także Kamila Węcka – Nijak ze Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, która wnioskowała do radnych, aby opłaty za śmieci dla rodzin wielodzietnych z gminy została na tym samym poziomie co obecnie, bo każda podwyżka dla takich rodzin jest dużym obciążeniem finansowym w ciągu roku. Gościem radnych na posiedzeniu komisji był także Edmund Młodzikowski, prezes spółki Urbis, który przedstawił radnym zasady funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Opłaty za odbiór śmieci w gminie nie były podwyższane od 1 lutego 2016 roku. Ostateczną decyzję w sprawie podwyżki opłat za odbiór śmieci radni podejmą na sesji w środę, 27 marca. (bk)