Shadow

Gmina Gniezno stara się o dofinansowanie z Polskiego Ładu

Gmina Gniezno po raz drugi stara się o dofinansowanie z Programu Polski Ład. Tym razem złożyła 5 wniosków, a łączna kwota wnioskowanych środków o dofinansowanie wynosi 32,4 mln zł.
Złożyliśmy 5 wniosków, łączna kwota wnioskowanych pieniędzy wynosi 32,4 mln zł. Naszą intencją jest wykazywanie dużej aktywności w ubieganiu się o pieniądze pozabudżetowe i z satysfakcją możemy pochwalić się, że każdego roku udaje się pozyskać dodatkowe pieniądze na realizację zadań gminnych/–/mówi wójt gminy Maria Suplicka.
W ogłoszonej edycji programów rządowych gmina wnioskuje o następujące inwestycje: rozbudowa drogi gminnej w Krzyszczewie, którastanowi ważne połączenie komunikacyjne gminy biegnące z zachodu na północny wschód, z którego korzystać będą mieszkańcy przynajmniej 8 sołectw; rozbudowa drogi gminnej w Osińcu i Szczytnikach Duchownych (Al. Kasztanowa), przebiega przez bardzo rozwojowy teren mieszkaniowy, jest wąska, nie jest dostosowana do istniejącego ruchu samochodowego, wymaga ciągłych napraw; budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi gminnej w Jankówku (dawna droga krajowa nr 15), wzmocni sieć wodociągową i wpłynie na ciśnienie wody w tych rejonach, a także stworzy możliwości dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Jankowa Dolnego; wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych zakończy się przebudową odcinka drogowego od granic miasta do skrzyżowania na Wełnicę; budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Braciszewo i Obora, inwestycja stanowi II etap budowy na tym obszarze i pozwoli zbudować sieć kanalizacyjną dla mieszkańców tych wsi; budowa PSZOK w miejscowości Kalina, inwestycja przyczyni się do tego, że duże odpady komunalne gmina będzie zbierała we własnym zakresie, przełoży się to na ustabilizowanie ceny odbioru wielkogabarytowych odpadów
/- /Nasze priorytety to drogi, staramy się poprawiać warunki mieszkańcom na tyle, na ile pozwalają nam posiadane środki, dlatego każdy dodatkowy pieniądz jest dla naszej gminy zbawienny i oznacza rozwój. Staramy się także równocześnie etapowo rozwijać budowę kanalizacji. Inwestycje w kanalizację były kompletnie zaniedbane przez mojego poprzednika, dlatego dzisiaj zmagamy się z obecnym stanem, mamy niespełna 30% domostw podłączonych do sieci – wyjaśnia wójt gminy i dodaje: – Uzyskane w ubiegłym roku dofinansowanie z rządowych programów w kwocie prawie 10 mln złotych to dla nas duży zastrzyk finansowy, który pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby naszych mieszkańców. Wierzymy, że w kolejnym naborze wniosków nasze projekty uzyskają akceptację i będziemy dalej realizować konieczne inwestycje/./ (obk)
//