Shadow

Gmina Gniezno zabiega o fundusze na tereny rekreacyjne

W piątek, 22 lutego na nadzwyczajnych obradach Rady Gminy Gniezno radni przyjęli kilka uchwał, w tym dotyczącą zmian budżetowych na 2019 rok. Wójt Maria Suplicka zaproponowała radnym, aby przenieść środki finansowe, które zostały w budżecie zabezpieczone na dokumentację i budowę przedszkola w Jankowie Dolnym na wkład własny projektów utworzenia terenów rekreacyjnych w trzech wsiach.
Zmiany budżetowe argumentowano tym, że wynikają z konieczności zabezpieczenia w budżecie Gminy Gniezno środków mających stanowić wkład własny dla projektów, które zgłoszone zostaną do organizowanego przez Urząd Marszałkowski konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Gmina Gniezno zamierza zgłosić do tego konkursu trzy projekty. Pierwszy to utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Paczkowym, całkowita wartość projektu 30 tys. 300 zł (wkład własny gminy 4 tys. zł, fundusz sołecki 6 tys. zł). Drugi to „W zdrowym ciele zdrowy duch”, czyli utworzenie terenów rekreacyjnych w Jankowie Dolnym, całkowita wartość projektu wynosi 50 tys. zł (wkład własny gminy 20 tys. zł). Trzeci projekt nosi nazwę „Ognista Wiata” – utworzenie na terenie parku miejskiego sprzyjającej integracji mieszkańców w Szczytnikach Duchownych, całkowita wartość projektu 52 tys. zł (wkład własny gminy 17 tys. zł, fundusz sołecki 5 tys. zł). Na te projekty przesunięto środki finansowe z zadania „Dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym” w kwocie 43 tys. zł. Za zmianami budżetowymi głosowało 11 radnych, 3 było przeciw (M. Brykczyńska, K. Butrymowicz, I. Pajkert) i 1 wstrzymał się – P. Dobrzyński. Ponadto radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi dla Strzyżewa Paczkowego i Wełnicy oraz przystąpienia sołectw Piekary i Braciszewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. (bk)