Shadow

Gmina Gniezno zakończyła przebudowę skrzyżowania w Lulkowie

Gmina Gniezno zakończyła realizację inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania DK 15 z drogą gminną oznaczoną symbolem 7KD-D w m. Lulkowo”. Droga krajowa została poszerzona do 10,5 m, natomiast droga gminna do 6 m, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w zakresie komunikacji z drogi krajowej nr 15 na teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
Na tę chwilę jedyną firmą korzystającą z przebudowanego skrzyżowania jest firma „FOLIPAK” działająca w tej lokalizacji od 2020 roku, a swoją działalność prowadzą od 1996 roku. Zrealizowana przez Gminę Gniezno inwestycja pozwoli firmie na bezpieczną komunikację z drogą krajową, co na pewno stworzy możliwość dalszego rozwoju. Władze gminy są przekonane, że to rozwiązanie drogowe przyciągnie innych przedsiębiorców. Urzędnicy dziękują za wsparcie merytoryczne inwestycji GDDKiA. Przebudowę zrealizowała firma Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski. Koszt inwestycji wyniósł około 430 tys. zł. (obk)