Shadow

Gmina Kiszkowo z dofinansowaniem

W poniedziałek, 14 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kiszkowo, na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Sławno-Kamionek ul. Leśna gm. Kiszkowo (etap I i II) oraz likwidacja kolizji komunikacyjnych: działki nr 230, 239, 209/1 obręb Sławno i dz. nr 18, 19, 5 obręb Kamionek”. Tym samym Gmina Kiszkowo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 832 762,00 zł.
Przebudowa dotyczy odcinka 1,963 km drogi gminnej Sławno – Kamionek, o szerokości 5 m. Zbudowany zostanie także chodnik na odcinku 1 km. Na przejściach dla pieszych zamontowane zostaną lampy na baterie słoneczne. Planowana wartość inwestycji brutto, to 1 667 000 zł. Okres realizacji zadania ustalono na kilka etapów: rozpoczęcie realizacji zadania: 15.02.2021, zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 31.08.2021, zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.10.2021, oddanie do użytkowania zadania: 30.09.2021 r. (kar)