Shadow

Gmina Kłecko walczy o środki na wsparcie seniorów

Już jesienią tego roku w gminie Kłecko mogą powstać 3 placówki świadczące usługi dla seniorów: Dzienny Dom Pobytu oraz dwa Kluby Seniora – w Kłecku i Działyniu. Gmina Kłecko złożyła wnioski o dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania tych obiektów ze środków Rządowego Programu SENIOR+ oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
Usługi dla seniorów, możliwość zapewnienia im opieki, spędzenia wolnego czasu bezpiecznie, twórczo i aktywnie – to jeden z priorytetów polityki społecznej gminy Kłecko. Otaczając opieką seniorów władze gminy wspierają też członków ich rodzin, którzy często sami, w związku z pracą zawodową, mają trudności w zapewnieniu właściwej opieki osobom starszym. A seniorzy w Gminie Kłecko na każdym kroku pokazują, że są aktywni, poszukują możliwości ciekawego spędzania czasu, chcą działać, pomagać innym i sobie nawzajem. Świadczy o tym wysoka frekwencja na wszystkich zajęciach: szkoleniach komputerowych, spotkaniach autorskich, próbach chóru itd. – Dlatego wiem, że Dzienny Dom Pobytu i dwa Kluby Seniora będą strzałem w dziesiątkę, odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych mieszkańców” – mówi Adam Serwatka, burmistrz gminy Kłecko. Gmina Kłecko planuje utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Kłecku, w którym codzienną (od poniedziałku do piątku), ośmiogodzinną opiekę znalazłoby 30 seniorów (osób po 60. roku życia). Do ich dyspozycji w DDP byłyby sala spotkań, pomieszczenie do odpoczynku/terapii indywidualnej oraz pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą (wyposażone w sprzęt RTV, kanapy, fotele, komputer z Internetem), jadalnia (seniorom zapewniony byłby jeden ciepły posiłek, kawa, herbata), pomieszczenie do utrzymania aktywności ruchowej, pokój pielęgniarki, pomieszczenie kuchenne, łazienki z toaletami, umywalkami i z prysznicem.Podopieczni DDP korzystaliby z porad fachowców, uczestniczyli w zajęciach sportowych (dostosowanych do swojego stanu zdrowia) i artystycznych oraz wyjazdach. Oprócz DDP gmina planuje utworzenie 2 Klubów Seniora: w Kłecku i Działyniu, tak by oferta była bardziej dostępna dla mieszkańców wszystkich miejscowości. Kluby działać będą 3 dni w tygodniu po ok. 4 godziny, a z oferty każdego KS korzystać będzie mogło 20 osób powyżej 60. roku życia. W każdym klubie seniorzy będą mieli do dyspozycji salę spotkań i jadalnię, w których odbywać się będą warsztaty, spotkania ze specjalistami, zajęcia sportowe, kulinarne i artystyczne, a dla zainteresowanych także wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze i kulturalne. Utworzenie i utrzymanie placówek wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych i na bieżące funkcjonowanie, dlatego gmina walczy o duże środki w ramach programów unijnych i rządowego. Ze środków programu SENIOR+ gmina ma szansę uzyskać prawie 0,5 mln zł na remonty i adaptację pomieszczeń, a ze środków WRPOprawie 2 mln złotych na funkcjonowanie Domu i Klubów przez kolejne 3 lata. Wnioski o te środki zostały złożone w grudniu 2018 i styczniu 2019 roku. Burmistrz liczy, że jeśli środki udałoby się pozyskać, pierwsi seniorzy będą mogli korzystać z oferty Klubów i Domu już jesienią. (ojw)