Shadow

Gmina Kłecko zaciągnie kredyt

W środę, 31 lipca, od godziny 17 radni miejscy Gminy Kłecko wysłuchali dwóch informacji – o pracach komisji rady i działalności burmistrza między sesjami. Radni podczas obrad jednogłośnie zadecydowali o zaciągnięciu kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowego deficytu budżetu kłeckiej gminy.
Wśród projektów uchwał znalazły się między innymi te dotyczące: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 i zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący. Wśród kolejnych nie zabrakło też wspomnianej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. – Ten kredyt długoterminowy został zaplanowany wcześniej i jest związany z realizacjami zadań inwestycyjnych z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury technicznej. W nawale różnych procedur jest on przeznaczony na pokrycie pewnych deficytów wynikających ze wspomnianych procedur. Dla nas jest to praktyczne, jeśli chodzi o formę realizowania danej inwestycji. Cały czas są to kredyty inwestycyjne w sensie przeznaczenia. Gmina Kłecko planuje w tym roku zrealizować inwestycje między innymi w zakresie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo, budowy kanalizacji sanitarnej Czechy (poza projektem w ramach działania 4.3.1 WRPO – przyp. aut.), budowy kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo (poza projektem w ramach działania 4.3.1 WRPO – przyp. aut.), przebudowy drogi gminnej Pomarzany-Kamieniec czy termomodernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W budżecie na ten rok powstał deficyt w kwocie 5 000 000 złotych. Spłata ma nastąpić do roku 2032. Wspomniany kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych gminy – powiedział burmistrz Kłecka Adam Serwatka. (jw)