Shadow

Gmina Łubowo: co w inwestycjach?

Na terenie gminy Łubowo, obok potężnego przedsięwzięcia utworzenia podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prowadzone są również inne zadania inwestycyjne, których celem jest przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców.
**W gminie Łubowo samorząd w chwili obecnej prowadzi kilka poważnych zadań inwestycyjnych. Część z nich – podobnie jak w większości gmin – polega przede wszystkim na przystosowaniu placówek oświatowych do zbliżającego się nowego roku szkolnego. Tu najważniejszym zadaniem jest budowa przedszkola w Fałkowie. Chociaż trzeba przyznać, że początki tej koniecznej inwestycji nie były łatwe. – W zeszłym roku staraliśmy się o środki z funduszy unijnych na budowę przedszkola w Fałkowie. Niestety, popełniliśmy pewien błąd w poprawkach, chodziło o 400 zł na prawie dwumilionową wartość i projekt w pewnym sensie nie przeszedł, ale nie do końca. Na zadanie dostaliśmy środki w wysokości około 250 tys. zł na realizację tzw. „projektu miękkiego” z jedną grupą dzieci w systemie rocznym, natomiast „projekt twardy” odpadł. Podjęliśmy wówczas jednak decyzję, że ogłosimy przetarg pomimo tego, najwyżej będziemy budować na kredyt, zobaczymy jaka będzie sytuacja. I to była bardzo dobra decyzja, ponieważ gdybyśmy dzisiaj chcielibyśmy to realizować, to przedszkole kosztowałoby o wiele więcej i być może nie stać byłoby nas na tę budowę. Wystąpiliśmy powtórnie do następnego konkursu, który został ogłoszony i w tym konkursie otrzymaliśmy środki. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy dofinansowanie w wysokości miliona złotych na budowę tego przedszkola oraz 250 tys. zł na „projekt miękki”, który musi być realizowany w ramach tego kontraktu – informuje Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo. Budowa przedszkola w Fałkowie trwa. – Przedszkole jest budowane na cztery oddziały, czyli zakładamy, że do tej placówki będzie uczęszczało 100 dzieci. Nowy obiekt jest budowany przy samej świetlicy wiejskiej w Fałkowie i mamy nadzieję, że ta świetlica będzie również służyła przedszkolu, np. gdy będzie organizowane jakieś wydarzenie: spotkanie z rodzicami, dzień babci, czy dzień dziadka, to wszystkie dzieci będą mogły bezpiecznie przejść chodnikiem do świetlicy i tam uczestniczyć w uroczystości. W tym celu przy świetlicy wykonujemy również duży parking – mówi włodarz Łubowa.Łączna wartość tego zadania wynosi około 2 miliony złotych. Pierwotnie nowe przedszkole w Fałkowie miało inaugurować swoją działalność 1 września, jednak z przyczyn niezależnych od inwestora oficjalne otwarcie nowej placówki zostało przełożone na 1 października. Do tego momentu dzieci rodziców, którzy pracują zawodowo, będą uczęszczać do „starego” przedszkola.
Samorządowcy nie ukrywają, że większość remontów w szkołach wynika z konieczności zmian, wymuszonych reformą oświaty. Tak jest również na terenie gminy Łubowo. I tak np. w przypadku szkoły w Fałkowie w chwili obecnej dobiegają końca prace projektowe rozbudowy obiektu placówki o dwie duże klasy. – Na dzisiaj jest dobrze, ale za rok w szkole będą dwa podwójne roczniki i w obiekcie muszą powstać dwie dodatkowe klasy. Liczymy, że inwestycja ruszy wiosną, żeby do września przyszłego roku to oddać – mówi wójt Andrzej Łozowski. Tymczasem w tym sezonie w szkole w Fałkowie już zostało wybudowane nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, końca dobiega także budowa nowego parkingu przy szkole. Tutaj prowadzone są również drobne remonty wewnątrz obiektu. W przypadku szkoły w Lednogórze, to tutaj w ostatnim czasie powstały trzy nowe klasy, wybudowane na bazie starej sali gimnastycznej, które przyczynią się do „bezbolesnego” wprowadzania reformy oświaty. Boisko ze sztuczną nawierzchnią wybudowane zostało także przy szkole w Łubowie, tutaj też trwają prace remontowe we wnętrzach placówki.
Poza inwestycjami typowo oświatowymi gmina Łubowo prowadzi kilka innych poważnych zadań inwestycyjnych w innych obszarach. Podobnie jak w latach minionych również i w tym roku kilka milionów złotych przeznaczonych zostało na budowę kanalizacji – tym razem inwestycje o tym charakterze prowadzone są m.in. w miejscowościach: Leśniewo i Lednogóra. – Sieć mamy zbudowaną w całej gminie i teraz systematycznie włączamy do niej poszczególne domy, czy osiedla – informuje włodarz Łubowa. – Już przed laty postawiliśmy na „zrównoważony rozwój gminy” i budowaliśmy infrastrukturę w całej gminie, a nie tylko w pewnej części i dzisiaj w całej gminie zauważamy swoisty „boom budowlany” budynków mieszkalnych, czy firm. My musimy podłączać powstające obiekty do naszej sieci na bieżąco, by nie doprowadzić do tego, aby powstawały szamba – tłumaczy wójt Andrzej Łozowski. Z pomocą funduszy unijnych gmina stara się również budować drogi. W tym roku to m.in. ok. trzykilometrowy odcinek drogi Pierzyska – Pierzyska, ok. kilometrowy odcinek drogi w Wierzycach (po przetargu), ok. 700 m drogi w Imielenku (ogłoszony przetarg); przygotowywany jest także przetarg na budowę odcinka drogi na osiedlu w Łubowie. Ponadto gmina w obszarze dróg współdziała również z Powiatem Gnieźnieńskim: ta współpraca w tym roku ma zaowocować m.in. poszerzeniem drogi Imielenko – Imielno (ok. 2 km), asfaltowa nakładka na drodze Dziekanowice – Siemianowo (ok. 2 km) oraz kapitalnym remontem drogi Wierzyce – Czerniejewo. W obszarze infrastruktury drogowej samorząd stara się także systematycznie budować chodniki (w tym roku to np. chodnik w Rybitwach), parkingi, oświetlenie uliczne itd.
Tymczasem gmina cały czas przygotowuje się do kolejnych dużych przedsięwzięć. Do końca tego roku ma zostać uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który będzie przewidywał budowę hali widowiskowo – sportowej w Łubowie. W ramach tej inwestycji uporządkowaniu poddany zostanie także teren wokół nowego obiektu (m. in. powstaną parkingi i drobna infrastruktura, a także boiska, kort tenisowy i plac zabaw), gmina planuje także zagospodarować teren przy Urzędzie Gminy Łubowo (przed urzędem, a także między urzędem a halą). Tym sposobem w końcu wyraźnie zaznaczone zostanie tzw. „centrum Łubowa”. To wszystko – już w niedalekiej przyszłości.
KINGA STRZELEC