Shadow

Gmina Trzemeszno zawalczy o czyste powietrze

Na przełomie lutego i marca Gmina Trzemeszno zainstalowała na swoim terenie system monitoringu zanieczyszczeń powietrza. To pokazało z jak dużym problemem Trzemeszno ma tutaj do czynienia.W okresie grzewczym czujniki umiejscowione m.in. w centrum miasta niemal bez przerwy wskazywały na złą jakość powietrza. Teraz Gmina na dobry początek walki o czyste powietrze chce zachęcić mieszkańców do wymiany ogrzewania przyznając na ten cel dotacje.
Funkcjonujący w Trzemesznie system pięciu czujników mierzy stężenie pyłu zawieszonego, a także temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza. Odczyty z czujników można śledzić w trybie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej oraz mobilnej aplikacji. Dane wyświetlane są także na tablicy świetlnej zainstalowanej na budynku Urzędu Miejskiego przy ul 1 Maja. Urząd Miejski przygotował już projekt uchwały „w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Trzemeszno na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze”. Projekt pozytywnie zaopiniował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aby uchwała weszła w życie już we wrześniu, konieczne jest zwołanie w tej sprawie sesji nadzwyczajnej. W projekcie przewiduje się, że dotacja będzie udzielana tym osobom lub podmiotom, które w nieruchomości położonej na terenie Gminy Trzemeszno planują zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, takich jak: pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych, będących podstawowym źródłem ogrzewania oraz zakupie i zainstalowaniu nowego źródła ciepła. Dotacja ma być przyznawana do zakupu urządzeń grzewczych takich jak: kotły olejowe, gazowe, gazowo-olejowe, pompy ciepła, piece akumulacyjne, elektryczne czy nowoczesne kotły na paliwo stałe. Dotacja ma być przyznawana w wysokości równej kosztowi zakupu proekologicznego źródła ciepła. Lecz nie wyższej niż 2 tys. zł. W tegorocznym budżecie gmina ma na ten cel zostać przeznaczonych 30 tys. zł. Jeśli Rada Miejska przyjmie projekt, pierwsze wnioski będzie można składać już we wrześniu. Sesja nadzwyczajna ma odbyć się 22 sierpnia.
RENATA PAŁUCKA