Shadow

Gmina wyremontuje nagrobek Czesława Basińskiego

Gmina Trzemeszno zmieni wizerunek nagrobka śp. Czesława Basińskiego, członka Obrony Narodowej w Trzemesznie po agresji hitlerowskiej na Polskę, zastrzelonego przez Niemców 15 września 1939 roku.
Inicjatywa ta jest możliwa dzięki dotacji Wojewody Wielkopolskiego.Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna wystąpił do wojewody o 6 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie i remont grobów wojennych na terenie Gminy Trzemeszno. Taka kwota została gminie przyznana. Na bieżące wydatki związane z trzema grobami wojennymi zlokalizowanymi na Cmentarzu Parafialnym w Trzemesznie przeznaczono 2 tys. złotych. Zostaną one wydane na odnowienie napisów inskrypcyjnych, dokonania nasadzeń i bieżące uporządkowanie mogił. Dotyczy to mogił Powstańców Wielkopolskich, Wiosny Ludów oraz Ofiar II Wojny Światowej. W szczególności odnowienia wymagają napisy na tablicach dwóch pierwszych mogił.
Natomiast 4 tys. złotych trzemeszeński samorząd chce przeznaczyć na modernizację grobu Czesława Basińskiego, który znajduje się na Cmentarzu Parafialnym w Dusznie. Początkowe prace te planowano na rok 2019, jednak gmina nie otrzymała wówczas na te prace dotacji. Mimo tego w 80. rocznice wybuchu II wojny światowej lokalny samorząd zrealizował szereg inicjatyw związanych z tą właśnie rocznicą. Między innymi dokonano wymiany tablicy inskrypcyjnej na pomniku w Niewolnie oraz wykonano mową tablicę marmurową upamiętniającą profesorów, uczniów i wychowanków szkoły poległych, zamordowanych i zaginionych w czasie II wojny światowej. Gmina Trzemeszno wykonała również wiele inicjatyw związanych właśnie z postacią Czesława Basińskiego. Urząd Miejski wraz z rodziną zabitego i sołectwem Duszno ufundował obelisk z tablicą pamiątkową w miejscu tragicznej śmierci Czesława Basińskiego. Uroczystość odsłonięcia obelisku odbyła się rok temu, w przeddzień 80. rocznicy rozstrzelania 27 mieszkańców Trzemeszna i okolic w Kociniu. Odsłonięcia obelisku dokonali: Krystyna Król, bratanica zamordowanego, Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna, Benedykt Nitka, przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna i Tadeusz Sobecki, sołtys sołectwa Duszno.
Teraz modernizacji poddana zostanie sama mogiła obrońcy Trzemeszna. Cz. Basińskiurodził się 10 czerwca 1907 r. w rodzinie Tekli i Martina Basińskich. Mieszkał w Wydartowie, nie zdążył założyć rodziny. Był członkiem Obrony Narodowej w Trzemesznie, odpowiedzialnym od 7 września 1939 r. za odcinek ochrony dróg Duszno-Wydartowo. Po wkroczeniu Niemców został aresztowany i powieziony samochodem drogą do Duszna. Tam hitlerowcy 15 września 1939 r. zatrzymali samochód i kazali mu uciekać do domu. Gdy oddalił się na 50 m otworzyli ogień z karabinów. Zginął na miejscu.(kar)