Shadow

Gminny Żłobek w Łubowie już otwarty!

W czwartek, 2 stycznia uroczyście do użytku oddany został Gminny Żłobek w Łubowie. Tym samym na terenie gminy Łubowo oficjalnie zaczęła funkcjonować pierwsza placówka dedykowana najmłodszym mieszkańcom.
Żłobek w Łubowie powstał w pomieszczeniach istniejącego obiektu handlowego o powierzchni około 250 m kw., który ponad dwa lata temu został przejęty przez gminę. Na adaptację budynku pod placówkę Gmina Łubowo otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 800 tys. zł z rządowego programu „Maluch Plus”. W ramach dofinansowania wykonano prace remontowo – modernizacyjne wewnątrz obiektu. Został zagospodarowany także teren wokół żłobka: powstały miejsca parkingowe i plac zabaw. Dodatkowo zakupiono wyposażenie, w tym m.in. meble, stoliki, krzesełka, zabawki, czy pomoce do zajęć edukacyjnych. Gmina pozyskała także środki zewnętrzne na realizację projektu pn.„Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem w formie utworzenia żłobka gminnego w Łubowie”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Całkowita wartość tego projektu to 1 376 365,61 zł, kwota dofinansowania wynosi 1 240 365,61 zł. Pozyskane środki pozwoliły na utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Co ważne, dzięki dofinansowaniu przez pierwsze dwa lata funkcjonowania placówki gmina nie będzie ponosiła kosztów z tym związanych, a rodzice będą uiszczali wyłącznie symboliczną opłatę za wyżywienie dziecka.
Kierownikiem placówki – w drodze konkursu – wybrana została Monika Centka. Placówka została oddana do użytku 2 stycznia. W uroczystości, oficjalnie inaugurującej jej działalność, władzom samorządowym Gminy Łubowo i pracownikom żłobka towarzyszyli zaproszeni goście, m.in. Łukasz Mikołajczyk – wojewoda wielkopolski, Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, poseł Zbigniew Dolata, ks. Jan Łykowski – proboszcz parafii w Łubowie, radni z Rady Gminy Łubowo z przewodniczącym Mirosławem Nowakiem na czele, pracownicy Urzędu Gminy Łubowo. – Udało nam się zrealizować ważną inwestycję, która w znacznym stopniu pomoże mieszkańcom w pozyskiwaniu czasu, żeby móc podjąć pracę, a dziecko móc zostawić w żłobku – powiedział w trakcie uroczystości wójt Andrzej Łozowski. O tym, że oddanie do użytku żłobka wpisuje się w potrzeby rynku pracy mówił także wicemarszałek Wojciech Jankowiak. – Chodzi o to, żeby właśnie rodzice, mamy po urodzeniu dziecka mogły wrócić do pracy, wszak brakuje nam rąk do pracy, brakuje nam wykwalifikowanych kadr. A tu właśnie otwieramy żłobek, czyli opieka nad dzieckiem jest zapewniona. To może sprzyjać rozwojowi rynku pracy – podkreślał wicemarszałek, dodając że podobnych inicjatyw na terenie całej Wielkopolski jest więcej.
Wojewoda natomiast mówił o tym, że cieszy zaangażowanie i chęć mniejszych samorządów do tworzenia takich miejsca jak żłobki, czy kluby malucha. – Przez ostatnie lata wskaźnik wzrostu opieki żłobkowej jest znaczny. Porównując rok 2015 z rokiem 2019 to już prawie 20% użłobkowienia w Wielkopolsce. To jest dla nas kluczowe i bardzo często to podkreślamy, że dla obecnego rządu właśnie ta opieka żłobkowa jest niezwykle istotna – mówił wojewoda Łukasz Mikołajczyk, informując jednocześnie, że tylko w 2019 roku na terenie Wielkopolski powstało 1 300 nowych miejsc żłobkowych.Uroczyste oddanie pierwszego Gminnego Żłobka w Łubowie polegało na symbolicznym przecięciu wstęgi, którego dokonali wójt Andrzej Łozowski, wojewoda Łukasz Mikołajczyk, wicemarszałek Wojciech Jankowiak i poseł Zbigniew Dolata. Po tym poświęcenia nowego obiektu dokonał ks. Jan Łykowski. Następnie można było zwiedzić placówkę, po czym wszyscy zostali zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek. KINGA STRZELEC