Shadow

Gnieźnianin dyrektorem szpitala w Słupcy

W czwartek, 10 stycznia Zarząd Powiatu Słupeckiego odwołał dotychczasową dyrektor słupeckiego szpitala Iwonę Wiśniewską, a obowiązki pełnienia funkcji dyrektora SP ZOZ w Słupcy powierzył Rafałowi Spachaczowi.
**Starosta słupecki Jacek Bartkowiak w piątek, 11 stycznia w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy na konferencji prasowej poinformował, że Rafał Spachacz będzie pełnił obowiązki dyrektora szpitala do momentu ogłoszenia nowego konkursu na to stanowisko. Jak stwierdził starosta, powodem zwolnienia poprzedniej dyrektorki Iwony Wiśniewskiej były liczne nieprawidłowości i narażenie szpitala na straty finansowe. – Zarząd powiatu podjął decyzję o odwołaniu dyrektor Iwony Wiśniewskiej. A w związku z tym, że zachodzi konieczność zachowania ciągłości działania szpitala zdecydowaliśmy się na powierzenie obowiązków dyrektora, do czasu rozstrzygnięcia konkursu, który w niedługim czasie zamierzamy ogłosić osobie, która ma należyte doświadczenie i wykształcenie, i taką osobą zdaniem zarządu powiatu jest Rafał Spachacz, któremu 10 stycznia zostało powierzone pełnienie obowiązków dyrektora – poinformował starosta J. Bartkowiak. Nowy dyrektor R. Spachacz przedstawił swoje 15-letnie doświadczenie w pracy zarówno samorządowej jak i w służbie zdrowia. – Ze swojej strony zamierzam harmonijnie przeprowadzić szpital do czasu konkursu, jednocześnie zapewniając kadrze i pacjentom pełne bezpieczeństwo w dialogu, porozumieniu i koncyliacyjnym podejściu do tego, bowiem uważam, że w służbie zdrowia nic tak nie buduje jak klimat, który przekłada się dalej na dobro pacjentów. Gwarantuję to, że będę się starał być maksymalnie skuteczny, ale i życzliwy wobec współpracowników – zapewnił R. Spachacz. Rafał Spachacz w latach 2007-2010 był drugim zastępcą Prezydenta Miasta Gniezna, w latach 2010-2014 był pierwszym zastępcą Prezydenta Miasta Gniezna, w latach 2014-2018 był radym powiatu gnieźnieńskiego, a od maja 2015 do lipca 2016 roku był dyrektorem naczelnym szpitala w Wągrowcu. (bk)