Shadow

Gnieźnieński poeta i bibliofil na zmyszeniu w Krakowie

Po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, 10 września odbyło się w Krakowie w Cafe Camelot w Zaułku Niewiernego Tomasza, przesunięte w czasie wyjątkowe zmyszenie Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego, otwierające przygotowania do obchodów 100. rocznicy zakonu przypadającej w 2030 roku, na które wraz z małżonką został zaproszony gnieźnieński poeta i bibliofil dr Sławomir Krzyśka.
Podczas spotkania Prześwietnych Braci, Czcigodnych Dam Książki, Dostojnych Makulaturzystów i przedstawicieli Ludu Bibliofilskiego, Wielki Mistrz Zakonu dr Jerzy Duda przybliżył dzieje miejsca zmyszenia. Wygłosił wspomnienie o założycielu Zakonu Kazimierzu Witkiewiczu i zasługach syna Kazimierza Tadeusza i jego żony Urszuli oraz uhonorował Damę Książki redaktor Radia Kraków dr Marzenę Florkowską Patentem ze Złoceniami. Także w czasie tego wyjątkowego spotkania dr Sławomir Krzyśka zaprezentował wydany w ubiegłym roku tomik wierszy pt. „Słowa, dźwięki, spojrzenia”, do którego przypomnijmy, ilustracje wykonał Kazimierz Wiśniak, scenograf, malarz, rysownik, grafik, współtwórca Piwnicy pod Baranami. Gnieźnieński poeta przedstawił z tego tomiku m.in. wiersz ***(Puste ulice), który bezpośrednio nawiązuje do ubiegłorocznego wiosennego lockdownu, a brzmi następująco: Puste ulice / bezgłośne domy / głos szuka głosu / wzrok wzroku // Chciałbyś jak wcześniej / niczym biegacz / na wdechu / dogonić zapach słów // Lecz zapomniałeś / wspinasz się przemykasz / ty niemy aktor / wśród ciszy // Zamarłeś na widok / chwil których nie było / wydzierasz mowę / ze zgiełku milczących ust. (obk)