Shadow

Gnieźnieński poeta na Festiwalu Poezji w Bułgarii

Od 30 maja do 2 czerwca odbywał się w tegorocznej Europejskiej Stolicy Kultury w Płowdiw w Bułgarii Międzynarodowy Festiwal Poezji „Duchowość bez granic”. W wydarzeniu uczestniczył po raz drugi na zaproszenie organizatoragnieźnieński poeta Sławomir Krzyśka. W festiwalu brali udział poeci z Bułgarii, Polski, Ukrainy, Uzbekistanu i Albanii oraz polska poetka Renata Cygan, mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Festiwalowi towarzyszył almanach poetycki pt. „Kwiaty od aniołów”.
**W pierwszym dniu festiwalu w Sali Konferencyjnej Business Hotel dr Rumien Stoiłow wygłosił wykład „Płowdiw – miasto Bogów”. Następnego dnia w godzinach wieczornych w Centrum Kultury – Muzeum Trakart odbyło się oficjalne otwarcie festiwalu, podczas którego wręczono statuetkę festiwalową za całokształt twórczości polskiej poetce mieszkającej w Wielkiej Brytanii Renacie Cygan. Podczas otwarcia zaproszeni poeci prezentowali wiersze zamieszczone w almanachu. Sławomir Krzyśka przedstawił również jeden ze swoich wierszy. Otwarciu towarzyszyła gra na fortepianie Danieli Marinowej.
W kolejnym dniu przed południem w Czytelni „Odrodzenie 1983” poeci bułgarscy wraz z festiwalowymi gośćmi recytowali swoje wiersze. We wczesnych godzinach wieczornych w Centrum Trakart – Muzeum odbyła się promocja dwujęzycznej książki poetyckiej Sławomira Krzyśki pt. „W ciszy” wydanej w Płowdiw. W promocji udział wzięli oprócz festiwalowych gości licznie przybyli mieszkańcy. Wiersze gnieźnieńskiego poety na język bułgarski przetłumaczyła poetka Rozalia Aleksandrowa oraz Ina Michajłowa. Podczas spotkania przedstawiona została, napisana na tę okoliczność, recenzja książki poetyckiej S. Krzyśki. Recenzję w języku bułgarskim przedstawiła Rozalia Aleksandrowa, a w języku polskim tłumaczka mieszkająca w Płowdiw Teresa Moszczyńska – Lazarowa. Zaprezentowane zostały również w języku polskim przez autora i Rozalię Aleksandrową w języku bułgarskim następujące wiersze: „Ulica”, „Za drzwiami, które zamknęła cisza”, „Znajdujesz mowę na scenie milczenie”, „Na drodze po której chodzą sny”, „Chwila”, „Zdejmujesz ręce z mgły”, „Sen”, „Kormoran na brzegu dłoni”, „Obejmę strofy płaczem pisane”, „Zaczaruję sny odzyskane” i „Mowa poety zamienia w kolor”.
W ostatnim festiwalowym dniu zaproszeni goście wzięli udział w plenerze poetyckim „Na krokach światła” w Galerii Vollard Ganu Ganeva w Bełozem, gdzie czytano poezję. Nie zabrakło muzyki i tańców. Odbył się również koncert muzyki pełnej harmonii i dobrych wibracji Mihaelli Stoiko <www.facebook.com/INNERA?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARC-tgIMNqIgE4eKUJ1suieeOaa8hj559mo3XTo8Fq_p9XduMZLxUDLfEaM6Z54iEAw4coBW3J9aUutl&fref=mentions>vej i Samuila Geleva z Sofii. (obk)