Shadow

Gniezno uczciło 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

W czwartek, 1 sierpnia gnieźnianie nie zapomnieli o bohaterskich czynach powstańców warszawskich i uroczyście uczcili pamięć o nich. Zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów przed dwoma pomnikami; o Godzinie W zabrzmiały w całym mieście syreny, a mieszkańcy w ciszy i zadumie oddali hołd ofiarom powstania. Cześć ich pamięci!
Obchody rocznicowe rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów przez samorządowców i wojskowych przy obelisku upamiętniającym Adama Borysa, pseudonim Pług, członka Armii Krajowej, przy Szkole Podstawowej nr 9. Następnie wszyscy parlamentarzyści, samorządowcy, służby mundurowe, harcerze i grupy rekonstrukcyjne przeszli ul. Roosevelta w marszu przed pomnik harcerzy przy ul. Żwirki i Wigury, gdzie odbył się m.in. apel pamięci, wysłuchano pieśni patriotycznych, a zastępca prezydenta M. Powałowski przypomniał o bohaterach tego zrywu wymierzonemu przeciwko okupantowi niemieckiemu.- Dziś idziemy w marszu pamięci w 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Zatrzymując się w symbolicznych miejscach upamiętniających tych, którzy walczyli w obranie Ojczyzny. Można zastanawiać się dlaczego w Gnieźnie, w mieście położonym ponad 300 kilometrów od Warszawy organizujemy obchody powstania warszawskiego. Odpowiedź jest prosta. Powstanie warszawskie to największy czyn zbrojny ludności cywilnej przeciwko niemieckiemu okupantowi w okupowanej Europie. Lata okupacji niemieckiej przynosiły każdego dnia nowe zbrodnie. Mieszkańcy Warszawy chwycili za broń. Byli to głównie ludzie młodzi, uczniowie warszawskich gimnazjów, liceów, studenci, większość związana z akowskim podziemiem, także członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji, która na czas okupacji przyjęła konspiracyjną nazwę Szare Szeregi. Wśród tej rzeszy osób byli również mieszkańcy Gniezna i ziemi gnieźnieńskiej. Oni brali czynny udział w walkach powstańczych i również w działaniach wcześniejszych Szarych Szeregów. Takim przykładem jest Adam Borys, pseudonim Pług. Sprzed obelisku, który jest poświęcony jego pamięci rozpoczynaliśmy nasz marsz. Teraz stoimy pod pomnikiem harcerskim, symbolicznym miejscem upamiętniających harcerzy walczących w różnych walkach narodowo-wyzwoleńczych również w powstaniu warszawskim. Zakończymy nasz marsz przy Starym Ratuszu na ulicy Chrobrego, a więc w miejscu symbolicznego rozpoczęcia powstania wielkopolskiego, dla nas Wielkopolan największego czynu zbrojnego, którego setną rocznicę na przełomie roku obchodziliśmy.
Myślę, że mieszkańcy Warszawy walczący na ulicach często oddając swoje zdrowie i życie pokazali nam co to znaczy bohaterstwo, poświęcenie i umiłowanie Ojczyzny. Swoją walką przyczynili się do tego, że dziś możemy żyć w wolnym kraju. Dlatego naszym obowiązkiem jest czczenie pamięci o bohaterskich powstańcach Warszawy. Cześć ich pamięci! – mówił zastępca prezydenta M. Powałowski.
Harcmistrz A. Sekulski w imieniu starszyzny harcerskiej wręczył prezydentowi T. Budaszowi okolicznościową statuetkę Polski Walczącej w dowód wdzięczności za kultywowanie pamięci o powstańcach. Po złożeniu przez harcerzy i delegacje wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy obchodów przeszli dalej w marszu ulicami centrum miasta na Deptak, gdzie w Ratuszu ze względu na to, że zaczął padać ulewny deszcz, uczcili Godzinę W. Za ofiary i bohaterów powstania modlitwę odmówił ks. kan. Maciej Lisiecki, proboszcz parafii farnej. W imieniu organizatorów wszystkim za udział w obchodach podziękował Adam Frąckowiak. Na zakończenie uroczystości wysłuchano koncertu pieśni patriotycznych. Organizatorami obchodów byli: Liga Patriotów Gniezno, GRH Garnizon Gniezno i Hufiec ZHP Gniezno im. Bolesława Chrobrego. (bk)**