Shadow

Godzina W w Gnieźnie

W środę, 1 sierpnia w 74. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego m.in. przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych, służb mundurowych, harcerze, grupy rekonstrukcyjne, młodzież i mieszkańcy Gniezna uczcili poległych i pomordowanych w powstaniu warszawskim. O godzinie 17, czyli o tzw. Godzinie W w Pierwszej Stolicy m.in. uruchomiono syreny.
**Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów przez delegacje przed obeliskiem Adama Borysa przy Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli przed Pomnik Harcerzy Pomordowanych i Poległych za Ojczyznę przy ul. Żwirki i Wigury, gdzie odbył się uroczysty apel. Przybyłe delegacje wysłuchały pieśni patriotycznych i złożyły wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Następnie wszyscy przeszli na deptak ul. Chrobrego, gdzie w zadumie, ciszy i spokoju uczczono Godzinę W. Organizatorami obchodów byli: GRH Garnizon Gniezno, ZHP i Urząd Miejski w Gnieźnie. Powstanie warszawskie trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku i było zbrojnym wystąpieniem przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową, tragiczne w skutkach ze względu na olbrzymie straty w ludziach i materialne. (bk)**