Shadow

Gorąca wiedza

W czwartek, 8 marca na szczeblu miejsko-gminnym odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Zmagania młodych adeptów wiedzy pożarniczej rozpoczęli dh Marian Łukowski oraz Jolanta Barańska, prezes i wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Witkowie witając przybyłą młodzież, opiekunów i gości. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.
Burmistrz przybliżył cel turnieju, który służy popularyzowaniu wśród młodzieży wiedzy z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Na eliminacje miejsko-gminne zgłoszeni zostali uczestnicy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Witkowo, a także członkowie z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Witkowa i Wiekowa. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja sędziowska w składzie: asp. Tomasz Kuliński, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, dh Karina Wawrzyniak, prezes OSP Skorzęcin, Arkadiusz Kurkowski i dh Jakub Skierkowski. Turniej składał się z dwóch części: testu pisemnego i ustnego, i zawierał dwadzieścia pytań dla poszczególnych grup. Do finału zakwalifikowało się po trzech zawodników z każdej grupy. Za najlepszego zawodnika w grupie I (klasy I – VI szkoły podstawowe) uznano Nikodema Lisa, drugie miejsce wywalczył Damian Marciniaka, a trzecie zajął Mikołaj Kozłowski. W II grupie (uczniowie klasy VII szkół podstawowych oraz gimnazjum klasy II i III) miejsce pierwsze zajął Jakub Mondry, drugie Mateusz Milarski, a trzecie Wiktoria Kurkowska. W III grupie (szkoły ponadgimnazjalne) miejsce pierwsze zajął Mateusz Krause, miejsce drugie przypadło Mikołajowi Szymańskiemu, a trzecie Damianowi Tomczakowi. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie. Nagrody wręczył Łukasz Scheffs, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz Marian Łukowski i członkowie komisji. Podczas podsumowania Łukasz Scheffs wyraził zadowolenie z faktu dążenia przez młodych ludzi do poszerzania swojej wiedzy w zakresie pomocy. Zachęcał również do zasilania Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto życzył zwycięzcom dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym. Słowa podziękowań skierował również do opiekunów, którzy przygotowywali młodzież do turnieju. (es)