Shadow

„Gorący” temat konkursu

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Witkowie na szczeblu miejsko-gminnym zorganizowano 2 marca pod hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Turniej rozpoczęli: dh Marian Łukowski, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Witkowie i Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo przybliżając cel organizowania tego typu turniejów.
Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego – przypomniał M. Gadziński. Na eliminacje miejsko-gminne zgłoszeni zostali uczestnicy ze szkół podstawowych; Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie, Szkoła Podstawowa w Mielżynie, Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Szkoła Ponadpodstawowa w Witkowie oraz członkowie z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Witkowa. Nad poprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: Tomasz Kuliński, funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie, Sebastian Zamiara, prezes OSP Witkowo, Karina Wawrzyniak, prezes OSP Skorzęcin oraz Jolanta Barańska, wiceprezes Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie. Turniej składał się z dwóch części: testu pisemnego i rozmowy na temat przepisów wiedzy pożarniczej. Test pisemny zawierał 20 pytań dla poszczególnych grup.
Do finału zakwalifikowało się po trzech zawodników z każdej grupy. Laureaci klas I-IV to: Marcin Wyrębek, Mateusz Paluch oraz Fabian Andrzejewski. W II grupie (uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych) miejsce I zajął Tymon Łasiński , II miejsce Oliwier Misiak, III miejsce Wojciech Olejniczak. W III grupie (szkoły ponadpodstawowe) miejsce I zajął Nikodem Lis, II miejsce Sebastian Powroźnik, III miejsce Dominik Kaliski. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta Witkowo. Nagrody wręczył Marian Łukowski w towarzystwie członków komisji sędziowskiej. (es)