Shadow

Goście z Kopenhagi w Gnieźnie

*Na zaproszenie Instytutu Kultury Europejskiej, w Gnieźnie przebywali Karin Riss-Joregensen, członkini Parlamentu Europejskiego w latach 1994-2009 oraz jej mąż Birger, duński dyplomata z czterdziestoletnim doświadczeniem, były sekretarz stanu w ministerstwie polityki zagranicznej. Oboje przy wsparciu Danish National Research Foundation realizują projekt, który polega na wizytowaniu różnych krajów europejskich w celu zrozumienia ich odmienności oraz tendencji w nich dominujących.*
Dyplomaci spotykają się z politykami, samorządowcami, wydawcami, pracownikami wyższych uczelni, firmami doradczymi oraz zwykłymi obywatelami. W środę, 25 września odwiedzili także Urząd Miejski w Gnieźnie, gdzie mieli okazję porozmawiać z zastępcą prezydenta Michałem Powałowskim oraz dyrektorem MOK Dariuszem Pilakiem. Gości interesowała szczególnie struktura pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na przestrzeni lat w naszym regionie oraz najważniejsze problemy, które dzięki takiej pomocy udało się rozwiązać. Rozmawiano także o niegdysiejszej współpracy z byłym miastem partnerskim Gniezna – Roskilde.
Karin i Birger Joergensenowie odwiedzili do tej pory Austrię, Włochy, Wielką Brytanię i Węgry. Po wizycie w Polsce planują podróże do Francji i Włoch. Po każdej takiej wizycie w duńskich mediach ukazują się obszerne artykuły, a efektem końcowym projektu będzie książka o krajach Unii Europejskiej. (obk)