Shadow

Goście z Mołdawii w Gminie Gniezno

Przedstawiciele władz oraz strażacy ochotnicy z Mołdawii odwiedzili w czwartek, 28 czerwca Gminę Gniezno. A wszystko w związku ze współpracą w ramach transferu doświadczeń OSP oraz znalezieniem gmin partnerskich w województwie wielkopolskim w 2023 r.
 Plan rozwoju ochotniczych straży pożarnych na terenie Mołdawii to projekt realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, która odpowiada za przybycie gości z Mołdawii. Była to druga już wizyta tej grupy. Pierwsza odbyła się w zeszłym roku w Urzędzie Gminy Gniezno i dotyczyła wymiany doświadczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizacji zarządzania kryzysowego, zasad finansowania jednostek OSP i ich funkcjonowania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Tym razem spotkanie odbyło się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie Smykowym. Uczestniczyli w nim także Komendant OSP Gminy Gniezno Michał Szarzyński, przedstawiciele Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz strażacy ze Strzyżewa Smykowego. –
Na terenie Mołdawii jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dopiero zaczynają swoją działalność. Przybyli tu, aby poznać struktury naszych jednostek OSP na przykładzie Strzyżewa Smykowego, zobaczyć jaki sprzęt jest niezbędny do funkcjonowania OSP i aby wziąć udział w szkoleniach. Podczas spotkania omawiano, jaka jest zależność jednostek OSP z Urzędem Gminy Gniezno, jak wygląda kwestia finansowania oraz współpracy, jak działają Ochotnicze Straże Pożarne w gminie i jakie działania podejmują – powiedziała wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka. W Gminie Gniezno działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które liczą około 140 druhów. W latach 90. w Mołdawii funkcjonowało ok. 450 remiz państwowej straży pożarnej. Obecnie jest ok. 50. Funkcjonuje również ok. 20 jednostek ochotniczych. Projekt Biura FSM z Mołdawii zaplanowany na lata 2022-2028 przewiduje stworzenie do ok. 180 jednostek OSP oraz uregulowanie środowiska prawnego w Mołdawii w tym zakresie. Projekt dla Mołdawii jest adaptacją projektu transferu polskich doświadczeń OSP, który FSM rozpoczęła wcześniej na Ukrainie. Bez wątpienia goście z Mołdawii wrócą na swój teren z nową dawką informacji oraz doświadczenia. To na pewno przełoży się na rozwój jednostek OSP na tamtym terenie. Mołdawianie dzień wcześniej odwiedzili też Pleszew, gościli też w Buku. (okz)