Shadow

Goście z Mołdawii w OSP Niechanowo

W środę, 6 lipca druhowie z OSP Niechanowo gościli delegację z Mołdawii. Jej uiczestnicy chcieli zapoznać się z polskimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania i organizacji OSP w polskich społecznościach lokalnych i gminach. Republika Mołdawii nie ma tradycji w zakresie funkcjonowania wolontariatu strażackiego opartego na aktywności obywatelskiej i wspieraniu tego procesu ze strony administracji samorządowej.
Druhowie umożliwili gościom dyskusję na temat specyfiki gminy w zakresie organizacji bezpieczeństwa dla mieszkańców, zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, planowania i realizacji budżetu oraz mechanizmów i dobrych praktyk gminy na rzecz wsparcia strażaków. Do Niechanowa przyjechali: Anna Radecka z Fundacji Solidarności Międzynarodowej wraz z koordynatorką Natalią Oleatovschi i tłumaczką Alexandrą Nica-Zdaniuk, a także pięcioro liderów – samorządowców mołdawskich, którzy wygrali udział w projekcie: Maria Galiț z APL Sărata Veche, Stăvilă Ilie z APL Capaclia, Lozovoi Mihail z APL Sărata Galbenă, Ion Cărpineanu z APL Cărpineni, Goncear Emil z APL Chirianca.
W sobotni wieczór, 9 lipca pożegnano gości z Mołdawii. MDP wraz z DDP zaprezentowali krótki pokaz musztry i 3 scenki: rozwinięcie bojowe, ewakuacja psa i pomoc poszkodowanemu rowerzyście. Goście zwiedzili również Salę Tradycji, remizę i pomieszczenia socjalne. Następnie dzięki uprzejmości prezesa oddziału gminnego, druha Mariana Woźniaka delegacja ok. 40 osób udała się do jego pasieki „Darz Ul”, gdzie poznali smaki polskiego grilla. (o/kar)