Shadow

„Gospodarcze Oskary”, czyli „Orły” w czerwcu

W auli I Liceum Ogólnokształcącego 8 czerwca świętowana będzie X edycja Orłów Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości. Starosta powiatu gnieźnieńskiego Piotr Gruszczyński oraz starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Stefan Pokładecki przewodniczyli pierwszemu posiedzeniu kapituły konkursu Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2017-2019. Właśnie starosta gnieźnieński oraz starszy cechu wręczyli na spotkaniu 10 stycznia akty nominacji. Ustalono również ostateczne zapisy regulaminu jubileuszowej edycji konkursu wraz z harmonogramem prac kapituły.
Za każdym razem, przez minione dziewięć edycji wnosiliśmy coś nowego, co udoskonalało nasze działania, coś co daje więcej zadowolenia i satysfakcji uczestnikom. W pierwszych edycjach trudno było znaleźć kandydatów, którzy chcieli wystawić się na światło publiczne. Były obawy, czy firma zasługuje na takie wyróżnienie lub jak to może zostać odebrane przez społeczeństwo, czy uczestnictwo w konkursie nie pociągnie za sobą kontroli pewnych służb w danej firmie. Obecnie zauważa się duże zainteresowanie tym konkursem, nawet sami przedsiębiorcy pytają, kiedy on rusza, by się do niego mogli przygotować. Statuetki, które stoją w biurach firm mówią same za siebie – powiedział starszy cechu Stefan Pokładecki. – Kategorie konkursowe zostaną te same, mamy jednak sygnały, by w regulaminie zlikwidować jedną z kategorii nagród – certyfikat jakości. Z perspektywy ostatnich lat widzimy, że certyfikat jakości nie był przyznawany i ta kategoria zostanie usunięta – powiedziała Agnieszka Rzempała – Chmielewska, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Warto mieć takiego „Orła”, jest to dobra rozpoznawalność dla firm i coraz częściej firmy z kraju zwracają na to uwagę. „Orzeł” gnieźnieński zaczyna mieć renomę. To prestiż dla firm pojawiających się na rynku. Także klienci przez wspomnianego „Orła” rozpoznają te firmy jako solidne. Moja firma ma już 3 takie „Orły” – stwierdził Michał Kałuża z kapituły konkursowej. – Kilkanaście lat temu doszliśmy do wniosku, że warto, by taki konkurs zaistniał w powiecie. Ta inicjatywa wyszła ze strony Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gniezna. Był to mój pomysł, zaakceptowany przez SPG. Prowadziliśmy rozmowy z ówczesnym starostą gnieźnieńskim Krzysztofem Ostrowskim i doszliśmy do wniosku, że wspólnie zrealizujemy to przedsięwzięcie – wspominał Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. Organizatorami konkursu przeprowadzonego po raz pierwszy w 2001 roku pod nazwą Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gniezna. W pierwszych dwóch edycjach kapituła konkursu stworzona była przez przedstawicieli organizatorów oraz lokalnych mediów, a obecnie zasiadają w niej oprócz przedstawicieli starostwa i cechu, także Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego, Inspektoratu ZUS, oddziału gnieźnieńskiego Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, oddziału gnieźnieńskiego Federacji Konsumentów, reprezentanci banków – PKO BP i Santader Bank Polska oraz „złoci laureaci” – trzykrotni zdobywcy najwyższych laurów w trzech różnych kategoriach w dotychczasowych dziewięciu edycjach. W dziesiątej edycji zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do 14 lutego, a bieżące informacje o konkursie dostępne są na stronie www.orzelprzedsiebiorczosci.plJAROSŁAW WALERCZAK