Shadow

Gospodarze święta plonów wybrani

Tegorocznymi gospodarzami Gminnych Obchodów Święta Plonów w Witkowie będą: Paulina Bednarek oraz Grzegorz Cieślicki. Stało się już tradycją, że zaproszenia starostom i ich rodzinom na to wyjątkowe święto rolników wręcza osobiście u rolników w domu Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo.
Paulina Bednarek wraz z mężem Pawłem od 2009 roku prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Folwark. Gospodarstwo przejęli w ramach programu PROW 2007-2013, działanie Premie dla młodych rolników i renty strukturalne od swoich teściów. Za tę premię został zakupiony sprzęt rolniczy. Gospodarują na 27 hektarach, uprawiają pszenżyto, mieszanki zbożowe, kukurydzę na zielonkę, ziemniaki przemysłowe i trwałe użytki zielone. Jedynym produktem towarowym produkowanym w gospodarstwie są ziemniaki przemysłowe. Ich sprzedaż to około 250 ton w ciągu roku. W gospodarstwie prowadzona jest również produkcja zwierzęca. Utrzymuje się ona średnio rocznie na poziomie około 50 sztuk bydła, w tym 10 krów mlecznych i około 30 sztuk trzody chlewnej. Roczna produkcja i sprzedaż to 60 tysięcy litrów mleka, 12 ton żywca wołowego i 7 ton żywca wieprzowego. Gospodarstwo dysponuje kompletnym parkiem maszynowym dostosowanym do profilu produkcji gospodarstwa. Usługowo korzysta jedynie z siewu kukurydzy. Pani Paulina jest matką dwójki dzieci: Karoliny i Jakuba.
Natomiast Grzegorz Cieślicki wraz z żoną Joanną od 2011 roku prowadzi gospodarstwo rolne w Witkówku. Są rodzicami czwórki dzieci: Wiktorii, Weroniki, Nikodema oraz Norberta. Gospodarstwo przejęli także w ramach programu PROW 2007-2013. Za tę premię i kredyt preferencyjny zakupili sprzęt rolniczy do gospodarstwa. Tegoroczny starosta dożynek wspólnie z żoną gospodaruje na powierzchni 40 hektarów. W strukturze prowadzonych przez nich zasiewów występują: pszenica, pszenżyto, żyto, mieszanki zbożowe, kukurydza na zielonkę, lucerna i buraki cukrowe. Jedynym produktem towarowym gospodarstwa są buraki cukrowe. Ich sprzedaż to około 250 ton w ciągu roku. W gospodarstwie prowadzona jest również produkcja zwierzęca. Starosta tegorocznych dożynek wspólnie z małżonką utrzymują średnio rocznie około 70 sztuk bydła, w tym 25 krów mlecznych. Roczna produkcja i sprzedaż to 180 tysięcy litrów mleka i 12 ton żywca wołowego. Gospodarstwo pana Grzegorza dysponuje kompletnym parkiem maszynowym dostosowanym do profilu produkcji tego gospodarstwa. Usługowo korzysta z innego sprzętu jedynie przy sporządzaniu kiszonki z kukurydzy (koszenie, transport i ugniatanie).
Święto rolników 20 sierpnia rozpocznie msza św. dziękczynną o g. 12 w kościele św. Mikołaja w Witkowie, następnie korowód dożynkowy przejdzie na stadion miejski w Witkowie. W programie obrzędu przewidziano blok występów: orkiestry dętej Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie, zespołu folklorystycznego „Snutki” z Potarzycy, zespołu flożaletowego „Wietrzyki” z Witkowa, zespołu śpiewaczego „My młodzi” z Witkowa i kapeli Odjazdowej z Witkowa. Ponadto o godz. 19 koncert zespołu „Freaky Boys” oraz zabawę taneczna z zespołem „Duet”. Natomiast w trakcie uroczystości zaplanowano loterię fantową, zawody strzeleckie, rajd rowerowy z Witkowa do Gaju (start na parkingu przy urzędzie gminy i miasta Witkowo) wystawy maszyn rolniczych i klubu modelarskiego „Sokół”, strefę smakosza, kącik fotograficzny oraz atrakcje dla najmłodszych.
EWA SOCHA