Shadow

GPS, czyli Gnieźnieńskie Porozumienie Samorządowe

W zeszłym tygodniu na konferencji prasowej przedstawiciele Stowarzyszeń Gnieźnieńscy Patrioci, Ziemia Gnieźnieńska, Samorządni, Kukiz 15 i Gniezno XXI poinformowali, że zawarli porozumienie i w nadchodzących wyborach samorządowych będą wspólnie ubiegać się o mandaty do Rady Miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego pod wspólnym szyldem „Gnieźnieńskie Porozumienie Samorządowe – GPS”.
Na czele porozumienia stanął Maciej Elantkowski z „Gnieźnieńskich Patriotów”. – Jest to inicjatywa oddolna zawiązana przez stowarzyszenia i ugrupowania działające lokalnie i samorządowo. Najważniejsza jest samorządność. Los naszego miasta i powiatu jest dla nas rzeczą najważniejszą. Stowarzyszenie Gnieźnieńscy Patrioci, które reprezentuję, działa już od kilku lat na gnieźnieńskiej arenie społecznej, patriotycznej i zrzeszamy głównie osoby młode, chociaż nie tylko, bo jest u nas miejsce dla wszystkich. Chcemy się zaangażować w GPS, bo uważamy, że tylko prawdziwa samorządność, myślenie o wspólnym dobru jest szansą na to, żeby odwrócić niekorzystne trendy, które w ostatnich latach dominują i chodzi głównie o odpływ młodych mieszkańców z naszego miasta. Ta tendencja jest coraz większa i dlatego uważamy, że jedyną szansą na odwrócenie tych niekorzystnych trendów jest danie młodym ludziom wpływu na podejmowanie najważniejszych decyzji na lokalnej scenie, aby podejmowali decyzje, które według niech są najkorzystniejsze i dzięki którym wszyscy, którzy będą chcieli, będą mogli z Gnieznem i powiatem związać nie tylko swoje lata szkolne, ale także całe życie – zaznaczył M. Elantkowski. Mirosław Piasecki z Kukiz 15 powiedział, że są stowarzyszeniem ogólnopolskim, które wspiera oddolne inicjatywy i cieszy się, że gnieźnieńskie stowarzyszenia działające lokalnie zaprosiły ich do tego projektu i ma nadzieję, że wspólnie będą budować nową, lokalną politykę, która będzie udana. Jan Dębiec z Gniezna XXI poinformował, że stowarzyszenie działa już od 10 lat na niwie samorządowej. – Nasi radni podejmowali w minionym okresie wiele inicjatyw, niektóre udało się zrealizować, a niektóre nie. Te lata nauczyły nas, że bez realnego wpływu na władzę w pojedynkę, w malej liczbie, stając z boku nawet najlepsze inicjatywy się zmarnują. Partia rządząca przygotowała taką ordynację wyborczą, która powoduje, że nawet geniusz w pojedynkę niczego nie zdziała. Przez te lata mieliśmy okazję spotykać się i współpracować z ludźmi z innych stowarzyszeń i jesteśmy przekonani, że to są ludzie, z którymi możemy coś dobrego zrobić i jesteśmy gotowi tego zadania się podjąć – powiedział J. Dębiec. Jerzy Lubbe z Samorządnych stwierdził, że skupiają ludzi racjonalnie myślących o najważniejszych potrzebach mieszkańców naszego miasta. – Radni Samorządnych w radzie miasta wielokrotnie zgłaszali pomysły mając na celu poprawę funkcjonowania Gniezna. Pewne rzeczy udało się zrobić, a pewne nie. Uważamy, że potrzebne są radykalne zmiany w polityce mieszkaniowej, transportowej, finansowej, w funkcjonowaniu zieleni miasta czy promocji. Modyfikacji wymagają także spółki komunalne. Działania niektórych spółek komunalnych budzą nasze wątpliwości i odczuwają to mieszkańcy, bo ceny ciepła, wody, wywozu śmieci, w ogóle gospodarka odpadami czy wreszcie sposób wydawania czynszów z mieszkań i lokali użytkowych jest naszym zadaniem prowadzone w sposób niewłaściwy i wymaga zmian. GPS jest dla Samorządnych gwarantem, że w znaczny sposób sprawy, o których mówiłem będą mogły ulec zmianie i oby ten znak GPS prowadził mieszkańców do właściwego wyboru – podkreślił J. Lubbe. I na koniec wypowiedziała się Grażyna Kozanecka z Ziemi Gnieźnieńskiej, która dodała, że istnieją od 20 lat i zawsze mieli swoich przedstawicieli w radach miasta i powiatu. – Przez te 20 lat jesteśmy wierni naszej idei, wierni służbie dla naszych mieszkańców. GPS skupia bezpartyjne ugrupowania, które łączy pokolenia. Chcemy wykorzystać doświadczenie radnych i działaczy, którzy mają wiedzę merytoryczną z młodym pokoleniem, bo bez młodych nie ma przyszłości. To młodzi muszą brać przyszłość w swoje ręce, żeby zadbać o nas i o siebie – mówiła G. Kozanecka. Na zakończenie konferencji przewodniczący M. Elantkowski zaprosił do współpracy wszystkich, którzy troszczą się o wspólne dobro, jakim są nasze małe ojczyzny. GPS w nadchodzących wyborach samorządowych wystawi swoich kandydatów do Rady Miasta Gniezna, Rady Powiatu Gnieźnieńskie i na Prezydenta Miasta Gniezna. (bk)
**