Shadow

Hanna Koperska nowym skarbnikiem

Do ważnej zmiany w trzemeszeńskim samorządzie doszło na sesji Rady Miejskiej Trzemeszna 26 czerwca. Rada przyjęła rezygnację Adriana Nowaka ze stanowiska skarbnika gminy. W tym samym dniu rada powołała na to stanowisko Hannę Koperską, która dotychczas pełniła funkcję głównego księgowego.
Adrian Nowak zrezygnował z pracy w Trzemesznie ze względu na swoje plany życiowe. Stosunek pracy dotychczasowego skarbnika kończył się 30 czerwca. Burmistrz zarekomendował radzie miejskiej na wolne stanowisko Hannę Koperską, która pracuje w trzemeszeńskim ratuszu od wielu lat i przeszła kolejne szczeble awansu, aż do stanowiska kierowniczego. Radni jednogłośnie powołali H. Koperską na stanowisko skarbnika gminy od 1 lipca. Radni żegnając się z Adrianem Nowakiem życzyli mu pomyślności w nowej pracy, a nowej pani skarbnik gratulowali awansu. (kar)