Shadow

Historia bractwa w fotografii

We wrześniu Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie obchodziło 275 lat swojego powstania. Kolejnym elementem obchodów tej rocznicy było otwarcie 11 listopada w sali historii w Witkowie wystawy pt. „275 lat historii i tradycji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742 r.”**
**Otwarcia wystawy dokonał hetman bractwa Bogusław Mołodecki wspólnie z kustoszem muzeum Mariuszem Zborowskim. – Wystawa w swoim zamyśle próbuje w sposób chronologiczny na postawie posiadanych archiwalnych dokumentów i zdjęć przedstawić historięKurkowego Bractwa Strzeleckiego. Historia ta zaczyna się w roku 1742, w którym Jakub Działyński, właściciel Witkowa powołał do życia Bractwo Kurkowe i nadał statut. W dalszej części wystawy możemy zapoznać się z dokumentami odnalezionymi w archiwach w Berlinie, Bydgoszczy i Poznaniu. Zgromadzone dokumenty z lat 1886 – 1939 przedstawiają działalność członków bractwa w okresie zaborów, narastającej germanizacji, odzyskania niepodległości, powstania wielkopolskiego oraz okresu międzywojennego, aż do wybuchu II wojny światowej. W tej części wystawy pokazane są również liczne zdjęcia królów brackich, członków bractwa, brackie medale królów i rycerzy brackich oraz repliki broni czarnoprochowej i kulowej używanej w tamtym okresie. Ważnym akcentem wystawy jest tablica przedstawiająca „Historyczny wykaz członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie”.**Wykaz zawiera ponad siedemdziesiąt nazwisk braci oraz wykonywany zawód i funkcję pełnioną w bractwie. Wykaz ten został sporządzony na podstawie posiadanych archiwalnych wykazów członków bractwa z lat 1886-1939. Trzecia część wystawy, to współczesna historia bractwa po reaktywacji w 2011roku. W tej części wystawy pokazano piękne tarcze strzeleckie, bogaty zbiór medali, odznak i pucharów zdobytych przez naszych braci w trakcie różnych zawodów strzeleckich. Ekspozycję kończy wystawa książek opisujących historięKurkowych Bractw Strzeleckich działających w innych miastach Polski oraz zbiór zdjęć przedstawiających aktualne wydarzenia z działalności naszego bractwa na rzecz witkowskiej społeczności – powiedział B. Mołodecki. Wystawa będzie czynna do 10 kwietnia 2018 roku i można ją zwiedzać w każdy wtorek w godzinach 8-10 oraz w sobotę od g. 14.30 do 16.45. EWA SOCHA