Shadow

Historia Ostrowa Lednickiego wciąż przemawia i zaskakuje

Miecz, topór, groty – to tylko niektóre zabytki, które ukazały się badaczom latem ubiegłego roku przy Ostrowie Lednickim. Miejsce związane z początkami polskiej państwowości ciągle zaskakuje.
Wstępnymi wynikami ubiegłorocznych badań pochwalił się Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (WWKZ) w Poznaniu. Instytucja ta wydała wówczas niezbędne pozwolenia na prowadzenie prac w tym cennym dla historii Polski zakątku kraju. Prace badawcze prowadzone były przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przy reliktach mostu na wyspę Ledniczkę oraz w wykopie sondażowym ulokowanym przy wyspie Ostrów Lednicki. Całość badań nadzorowało Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Efekty prac są bardzo obiecujące. „Prace zrealizowane na moście na Ledniczkę potwierdziły istnienie dwóch faz tej budowli i pozwoliły na odnalezienie jej elementów konstrukcyjnych, kluczowych do analizy tego założenia. Co więcej, w trakcie badań natrafiono na materiał zabytkowy, w tym liczne militaria, które potwierdzają zarówno X-wieczną, jak i XIII-XIV-wieczną fazę funkcjonowania przeprawy” – informuje wojewódzki urząd konserwatorski.
Wśród podjętych artefaktów przeszłości znalazły się żelazny miecz z półokrągłą głowicą, grot oszczepu z tuleją, grot strzały, grot włóczni, grot bełtu do kuszy, topór z drzewcem, żelazny sierp z drewnianą rękojeścią, przęślik tkacki oraz fragmenty naczyń ceramicznych i drewnianych. Część pobranych prób do datowania radiowęglowego przesłano do Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu, celem wykonania dalszych analiz. „Uzupełnieniem badań na moście było otworzenie wykopu sondażowego, zlokalizowanego na zachodnim brzegu Ostrowa Legnickiego, przy palatium. Na obszarze tym odkryto masowy materiał ceramiczny oraz kostny, a także elementy będące najpewniej pozostałościami umocnień brzegowych. Prace archeologiczne na tym terenie będą kontynuowane” – informuje WWKZ w Poznaniu. (ak)