Shadow

I sesja Rady Miasta Gniezna kadencji 2024-2029. Nowe władze miejskiego samorządu zaprzysiężone!

Michał Powałowski – prezydentem Gniezna, Zdzisław Kujawa – przewodniczącym Rady Miasta Gniezna. Od 6 maja biegnie nowa, wyłoniona w minionych wyborach samorządowych, kadencja miejskiego samorządu. O ile to sami wyborcy bezpośrednio postanowili, że miastem pokieruje Michał Powałowski, który w wyborach uzyskał poparcie 13 965 osób, o tyle to sami radni musieli wybrać ze swojego grona przewodniczącego. Niespodzianki nie było.
Pierwsza sesja Rady Miasta Gniezna kadencji 2024-2029 miała uroczysty charakter. To na tym posiedzeniu radni złożyli uroczyste przysięgi i już oficjalnie zasiedli w sali sesyjnej Starego Ratusza jako pełnoprawni radni. Obrady rozpoczął Jan Budzyński, który jako najstarszy wiekiem z grona radnych, przewodniczył pracom gremium do czasu wyłonienia nowego przewodniczącego. Zanim to jednak nastąpiło, insygnia miasta przekazał Michałowi Powałowskiemu, nowemu prezydentowi Gniezna, Tomasz Budasz, odchodzący z tego stanowiska. Po odebraniu gratulacji od dyrektorów i kierowników wydziałów w magistracie, którego pracami M. Powałowski będzie teraz kierował, przystąpiono do wyłonienia osoby, która pracami rady pokieruje. Sprawa była tu łatwa do załatwienia. W procedurze zgłaszania kandydatów wskazano tylko jednego radnego – Zdzisława Kujawę. W tajnym głosowaniu jego kandydaturę wsparło 15 radnych, przeciw było 7. – To dla mnie zaszczyt – powiedział po przyjęciu insygniów przewodniczącego Z. Kujawa. – W mojej służbie społecznej jest to jedno z bardzo ważnych zadań. Teraz zaczynam siódmą kadencję mojej aktywności samorządowej na różnych szczeblach samorządowych i jest to pewne jej zwieńczenie. Cieszę się, że będę przewodniczącym w okresie milenium koronacji Bolesława Chrobrego. Najbliższe pięć lat będzie wymagać wzmożonej aktywności, ale również podejmowania decyzji, które będą służyły wszystkim nam, mieszkańcom Gniezna – podkreślił nowy już przewodniczący.Pomagać Zdzisławowi Kujawie w pracach rady będą radni: Artur Kuczma, Michał Glejzer i Natasza Szalaty, jako jego zastępcy. (ak)