Shadow

Impreza z zajączkiem w tle

Turniej Wielkanocny dla klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo to przedsięwzięcie, które wpisało się już do harmonogramu imprez i chyba żaden uczeń nie wyobraża sobie przygotowań świątecznych, których by nie poprzedziła ta impreza.
W turnieju wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych: nr 1 im. Adama Borysa, nr 2 im. Lotnictwa Polskiego z Witkowa, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich z Mielżyna oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Gorzykowa. Turniej otworzył Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, który życzył małym sportowcom wspaniałej zabawy, a obecnych rodziców, dziadków i rodzeństwo zobowiązał do gorących braw i nieustającego dopingu. W trakcie turnieju rozegrano po pięć konkurencji sportowo-rekreacyjnych, dla każdej grupy wiekowej. Obowiązkowo w jednej z konkurencji we wszystkich klasach startował rodzic oraz opiekun grupy. Każdy z uczestników turnieju otrzymał od burmistrza świąteczną, słodką niespodziankę. Organizatorami zabawy byli: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. Dla wszystkich drużyn przygotowano pamiątkowe puchary, medale i nagrody – talony na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla szkoły. Nagrody wręczali: burmistrz Witkowa, radni Rady Miejskiej w Witkowie: Marian Walczak, Tadeusz Śliwecki i Marek Wiatrowski oraz Stanisław Rajkowski, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Jubileuszowemu, XV Turniejowi Wielkanocnemu towarzyszyła wystawa rysunków pt. „Wielkanoc – 2018”. Prace wykonali uczniowie ze szkół biorących udział w turnieju. Rywalizację sportową uzupełniono również występami artystycznymi w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie przygotowanych przez Agatę Pizoń i Beatę Przybylską. Uczniowie z tej szkoły wręczyli również Marianowi Gadzińskiemu świąteczny prezent w podziękowaniu za organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Imprezie towarzyszył kiermasz zorganizowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Ponadto Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Witkowa dla wszystkich chętnych przygotowało otwarte zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu turnieju, m.in. ekipie sędziowskiej z Czesławem Nowaczykiem na czele za opracowanie, przygotowanie i sprawny przebieg poszczególnych konkurencji sportowych; Małgorzacie Łącznej za piękną dekorację plastyczną, a Elżbiecie Dominiak za opiekę medyczną. Osobne podziękowanie kierują do „Zajączków i Kurczaczków Wielkanocny”, których obecność umilała czas i dodawało wyjątkowej oprawy całemu przedsięwzięciu. (es)