Shadow

Inauguracja nowego roku szkolnego w miejskich szkołach

W gnieźnieńskich przedszkolach i szkołach podstawowych rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/23.Władze Miasta Gniezna życzą uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty m.in. samych pięknych, szkolnych dni.
Naukę w miejskich szkołach podstawowych rozpoczęło 5 093 uczniów. Liczba dzieci z Ukrainy zapisanych do miejskich szkół podstawowych to 241. W klasach pierwszych rok szkolny 2022/23 rozpoczęło 582 uczniów. Natomiast ilość dzieci rozpoczynających rok szkolny w miejskich przedszkolach to ponad 2000. W szkołach podstawowych zatrudnionych na rok szkolny 2022/23 jest 424 nauczycieli na pełnych etatach i 60 w niepełnym wymiarze zatrudnienia. W przedszkolach zatrudnionych jest 183 nauczycieli na pełnych etatach oraz 35 w niepełnym wymiarze zatrudnienia. (obk)