Shadow

Inauguracja nowego roku szkolnego w powiecie gnieźnieńskim

Dzień 1 września tradycyjnie oznacza inaugurację nowego roku szkolnego. W jednostkach oświatowych powiatu gnieźnieńskiego oficjalne uroczystości odbyły się z udziałem starosty Piotra Gruszczyńskiego oraz członków Zarządu Powiatu.
Zwracając się do uczniów i nauczycieli, którzy oficjalnie rozpoczęli zajęcia szkolne, starosta Piotr Gruszczyński podziękował im za zaangażowanie oraz ogromny wysiłek, jaki wkładają w edukację w trudnej rzeczywistości, zdominowanej ograniczeniami związanymi z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szczególne słowa wdzięczności skierowane zostały do rodziców i opiekunów za umiejętność dostosowania się do wyzwań nauczania zdalnego i wsparcia swoich dzieci w przygotowaniu się do zajęć. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkół, Zarząd Powiatu składa życzenia sukcesów w nowym roku szkolnym 2021/2022, realizacji założonych celów, a także satysfakcji płynącej z pasjonującej przygody z nauką. (obk)