Shadow

Inauguracja nowego roku w „szkole fachowców”

„Takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie” – słowa wypowiedziane przez Jana Zamoyskiego, znane i tak powszechnie cytowane, nie straciły nic ze swojego znaczenia. Co więcej, wraz z mottem przyświecającym działalności Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie – „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!”//- stały się motywem przewodnim tegorocznej inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Cechowej.
To już kolejny rok funkcjonowania szkoły, która dzięki współpracy z gnieźnieńskimi rzemieślnikami oraz zaangażowaniu nauczycieli, przez cały czas dynamicznie się rozwija; szkoły, będącej częścią społeczności edukacyjnej Gniezna: wspólnoty nauczycieli, uczniów, rzemieślników i rodziców, która zgodnie ze szczytnymi ideałami rzemiosła, aktywnie angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Szczycimy się tym, że możemy włączyć się w życie Naszej Małej Ojczyzny, że nasze funkcjonowanie oparliśmy na „solidnych fundamentach”: szacunku do rzemieślniczej tradycji oraz dążenia do ciągłego rozwoju – podkreśliła w swoim wystąpieniu Krystyna Jarosz, dyrektor placówki. W podobnym tonie wypowiedział się Stefan Pokładecki, Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, który w imieniu własnym oraz Zarządu Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, przekazał gronu pedagogicznemu oraz uczniom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na nowy rok nauki.
 Starszy Cechu zwrócił również uwagę na stale wzrastającą liczbę uczniów – adeptów sztuki rzemieślniczej. – Rzemiosło jest sztuką: nie tylko w wymiarze tego, co można nazwać wytwórczością czy świadczeniem usług. Jest ono również sztuką pracy na rzecz wspólnoty, służenia drugiemu człowiekowi, troski o dobro wspólne. Dlatego cieszy coraz liczniejsza grupa młodzieży chcąca kształcić się w zawodzie, wyrażającej gotowość nauki w Cechowej Szkole Rzemieślniczej. Kiedy patrzę na tylu wspaniałych, młodych ludzi, którzy nie mieszczą się już w auli Instytutu Kultury Europejskiej, kiedy słyszę o zaangażowaniu ze strony nauczycieli i mistrzów szkolących, to cieszę się, że dożyłem tych czasów, kiedy szkolnictwo zawodowe powoli podnosi się z „upadku”. Czuję ulgę, że my, doświadczeni już rzemieślnicy kształcimy swoich następców – mówił Stefan Pokładecki.
Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie otrzymała również serdeczne życzenia wystosowane przez Piotra Gruszczyńskiego, starostę gnieźnieńskiego, które zostały przekazane przez Mariusza Mądrowskiego – etatowego członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Ponadto do zebranych bezpośrednio zwrócili się: Dariusz Pilak, przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Michał Glejzer, przewodniczący Rady Miasta Gniezna. Niezwykle miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie tych spośród uczniów, którzy w minionym roku szkolnym oraz w trakcie wakacji czynnie angażowali się w realizację imprez organizowanych przez Urząd Miasta Gniezna, Miejski Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna. Otrzymali oni od Dariusza Pilaka, dyrektora MOK, dyplomy i upominki ufundowane przez gnieźnieński magistrat.
 Niepisanym obyczajem podczas uroczystości organizowanych przez Cechową Szkołę Rzemieślniczą w Gnieźnie jest gwarowe wystąpienie „Ejbra z CSR” – w tej roli również w dniu inauguracji nowego roku szkolnego wystąpił nieoceniony Adrian Kukurenda, który tym razem przywitał w szkolnych murach uczniów klas pierwszych. Jak stwierdziła Krystyna Jarosz, w tym roku szkolnym przed Cechową Szkołą Rzemieślniczą stają nowe wyzwania. Przede wszystkim dotyczy to tzw. podwójnego rocznika//i związanych z nim wyzwań edukacyjnych. – Przed nami dużo pracy. Wierzę jednak w mój zespół, ich zaangażowanie oraz talenty. Nie boję się również wyzwań, wśród których znajduje się również udział w „Nocy Zawodowców” promującej szkolnictwo zawodowe. Uważam, że są one niezwykle stymulujące, „nie pozwalają bowiem osiąść na laurach” – mówiła dyrektora placówki.  Obecnie w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie kształci się ponad 200 uczniów, którzy dążą do tego, aby w przyszłości stać się fachowcami – nowoczesnymi rzemieślnikami. Jak bowiem głosi jedno z haseł – CSR to szkoła fachowców. (o/ks)
Fot. CSR Gniezno